S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ధర్మసందేహాలు

04/16/2017 - 21:22

*ఏటి సూతకంలో వున్నవారు పుష్కర శ్రార్థం పెట్టవచ్చునా? (దువ్వూరి లక్ష్మీనరసింహం, ముమ్మిడివరం)
ఏటి సూతకంలో వున్నవారు ఆ సూతకానికి సంబంధించిన మాసికాదులనూ, ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే నిత్య ప్రత్యాబ్దికాలను తప్ప మిగిలిన శ్రాద్ధాలు ఆచరించరాదు.
* మనం నిద్రించేటప్పుడు ఎక్కడ వుంటాము?
(వాసుదేవరావు, శ్రీకాకుళం)

04/09/2017 - 21:40

* అంతరాత్మ అంగుష్ఠ ప్రమాణమని కఠోపనిషత్తు ఉపసంహారంలో యముడు నచికేతునకు ఉపదేశించెనని ఒకచోట చదివియున్నాను. మంత్ర పుష్పంలో ‘నివారశూకవత్తన్వీ’అని అంతరాత్మ వరి ధాన్యపుగింజ ముక్కంత చిన్నది అని చెప్తున్నారు. ఈ రెంటిలో ఏది సరైన ప్రమాణము?
(పి.వి.శేషాచార్యులు, నక్కపల్లి)

03/19/2017 - 23:30

* యజ్ఞోపవీతానికి ఎన్ని ముడులు ఉండాలి? - యన్.రామలక్ష్మి
బ్రహ్మచారులకు ఒక ముడి చాలును. గృహస్థులకు కనీసం రెండు ముడులు వుండాలి. మూడవ ముడి ఉత్తరీయానికి ప్రతినిధి, నాలుగవ ముడి ఆరోగ్యానికి ప్రతినిధి. మూడునాలుగు ముళ్ళు ఐచ్ఛికాలు.
*శ్రీరామ జన్మదినంనాడే కల్యాణం ఎందువలన?

03/12/2017 - 22:42

* కాలప్రవాహంలో ఎటువంటి పక్షపాతము లేదు కదా! అటువంటప్పుడు, యమగండం, వర్జ్యం, దుర్ముహూర్తం అని నిర్ణయించుకోవటం సమంజసమా? (కొవ్వూరి వెంకటేశ్వరప్రసాదరావు, కందుకూరు)

02/26/2017 - 21:24

* సంవత్సరానికి 12 నెలలు ఏ విధంగా ఏర్పడినాయి? - యస్.రామారావు

02/12/2017 - 21:29

* మహబలేశ్వరంలో వున్న మహాబలేశ్వరుఢు, స్వయంగా వెలసిన శివుడా? రా వణ ప్రతిష్ఠితుడా?
- సి.వాసుదేవరావు, శ్రీకాకుళం
ఇలాంటి విశేషాలు స్థల పురాణాలవలన మాత్రమే మనకు తెలుస్తాయి. ఈ స్థల పురాణాలు ఒకరకంగా వుండటం లేదు. అవి ఏ కాలంలో ఎవరిచేత రచించపబడినాయో చెప్ప డం కష్టం. కొన్నిచోట్ల ఇది రావణ ప్రతిష్ఠ అని కొన్ని చోట్ల స్వయం వ్యక్తిమూర్తి అని వున్నదని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

02/05/2017 - 21:32

* శ్రీరాముడు తండ్రి ఆజ వల్ల వనవాసానికి వెళ్లవలసి వస్తే వెళ్లుగాక! లక్ష్మణుడు అలాంటి ఆజ్ఞ ఏదీ లేకుండానే భార్యను వదిలి అన్నతో అడవికి వెళ్లటం న్యాయమా?
రావుల లలితమ్మ, సూళ్లూరు పేట

01/22/2017 - 22:32

* కుమారునికి గాని, కుమార్తెకు గాని వివాహం చేస్తే పితృ కార్యక్రమములు చెయ్యకూడదు అంటారు. ఇది శాస్తస్రమ్మతమేనా?
మంచికంటి సూర్యనారాయణమూర్తి, కాకినాడ

01/15/2017 - 21:53

* ఇప్పటికి ఎన్ని మహాయుగాలు గడిచినవి? అన్ని మహాయుగాలలో నారాయణుడు దశావతారాలు ఎత్తాడా? వేరే అవతారాలు వున్నాయా? (రామకృష్ణ, నంద్యాల)

01/08/2017 - 23:51

* వెంకటేశ్వరస్వామిని వడ్డీకాసులవాడు అని ఎందుకు పిలుస్తారు? - వేంకటేశ్, నల్లగొండ
వెంకటేశ్వరస్వామి తన వివాహ సందర్భంగా కుబేరునివద్ద అప్పు తీసుకున్నాడని, దానికి వడ్డీగా సొమ్ము చెల్లించేందుకోసమే భక్తుల దగ్గరనుంచి భూరి విరాళాలను కలియుగాంతంవరకు స్వీకరిస్తాడని పురాణాలు చెపుతున్నాయి. అందుకనే ఆ స్వామికి ‘‘వడ్డీకాసులవాడు’’ అనేది బిరుదై పోయింది.

Pages