S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ధర్మసందేహాలు

07/09/2017 - 21:09

* భర్త పోయిన స్ర్తిలకు 12 రోజులలో కొన్ని విధానాలను హిందువులు పాటిస్తున్నారు. ఇలా పాటించాలని ధర్మశాస్త్రాలలో వుందా? - హైమావతి, నెల్లూరు

06/25/2017 - 22:56

*అహంకారానికీ, ఆత్మవంచనకీ భేదం ఏమిటి? - మోహనరావు, తాటిపాక
వేదాంత శాస్తప్రరంగా చూసుకుంటే నేను, నేను అనే స్ఫురణ పేరే అహంకారము. లౌకిక వ్యవహారంగా చూసుకుంటే, నేను గొప్పవాడిని అని గర్వంతో విర్రవీగడం పేరే అహంకారం. ఇక ఆత్మవంచన అంటే తప్పని తెలిసిన పనినే చేస్తూ, పైకి తను చేసేది తప్పుకాదని సమర్థించుకోవడం.
* యోగశాస్త్ర పితామహుడు పతంజలి ఏ కాలానికి చెందినవాడు?

06/18/2017 - 22:04

* ఇటీవలికాలంలో సోమవారం శివుడు, గురువారం సాయిబాబా అని ఈ విధంగా వారాన్ని బట్టి భక్తులు ఆయా గుళ్ళకు వెడుతున్నారు. ఇలా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క దేవుడిని పూజించాలా? - ఎన్.రామలక్ష్మి, సికింద్రాబాద్
ఏ పూజా లేకుండా వుండేదానికంటే ఇది నయమే కాని, ఒక దేవుడిని ప్రధానంగా పెట్టుకుని, ఇతర దేవతలను తక్కువ చూపు లేకుండా, అన్ని రోజులూ ఆ దేవుడిని ఆరాధించడం దీనికన్నా ప్రశస్తం.

06/11/2017 - 21:42

* ఆడపిల్లలు మాత్రమే వున్న దంపతులకు పున్నామ నరకం తప్పదా? - కె.హెచ్.శివాజీరావు, హైదరాబాద్
దత్తత స్వీకారం ద్వారా దానిని తప్పించుకోవచ్చును.
* భరతుడు తనకు అంత్యక్రియలు చేయరాదని దశరథుడు ఆజ్ఞాపించాడనీ, అందుకే శత్రుఘు్నడు తండ్రి అంత్యక్రియలు చేశాడనీ కొందరు అంటున్నారు. ఇది నిజమేనా?
- నిర్మల, సూర్యాపేట

04/16/2017 - 21:22

*ఏటి సూతకంలో వున్నవారు పుష్కర శ్రార్థం పెట్టవచ్చునా? (దువ్వూరి లక్ష్మీనరసింహం, ముమ్మిడివరం)
ఏటి సూతకంలో వున్నవారు ఆ సూతకానికి సంబంధించిన మాసికాదులనూ, ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే నిత్య ప్రత్యాబ్దికాలను తప్ప మిగిలిన శ్రాద్ధాలు ఆచరించరాదు.
* మనం నిద్రించేటప్పుడు ఎక్కడ వుంటాము?
(వాసుదేవరావు, శ్రీకాకుళం)

04/09/2017 - 21:40

* అంతరాత్మ అంగుష్ఠ ప్రమాణమని కఠోపనిషత్తు ఉపసంహారంలో యముడు నచికేతునకు ఉపదేశించెనని ఒకచోట చదివియున్నాను. మంత్ర పుష్పంలో ‘నివారశూకవత్తన్వీ’అని అంతరాత్మ వరి ధాన్యపుగింజ ముక్కంత చిన్నది అని చెప్తున్నారు. ఈ రెంటిలో ఏది సరైన ప్రమాణము?
(పి.వి.శేషాచార్యులు, నక్కపల్లి)

03/19/2017 - 23:30

* యజ్ఞోపవీతానికి ఎన్ని ముడులు ఉండాలి? - యన్.రామలక్ష్మి
బ్రహ్మచారులకు ఒక ముడి చాలును. గృహస్థులకు కనీసం రెండు ముడులు వుండాలి. మూడవ ముడి ఉత్తరీయానికి ప్రతినిధి, నాలుగవ ముడి ఆరోగ్యానికి ప్రతినిధి. మూడునాలుగు ముళ్ళు ఐచ్ఛికాలు.
*శ్రీరామ జన్మదినంనాడే కల్యాణం ఎందువలన?

03/12/2017 - 22:42

* కాలప్రవాహంలో ఎటువంటి పక్షపాతము లేదు కదా! అటువంటప్పుడు, యమగండం, వర్జ్యం, దుర్ముహూర్తం అని నిర్ణయించుకోవటం సమంజసమా? (కొవ్వూరి వెంకటేశ్వరప్రసాదరావు, కందుకూరు)

02/26/2017 - 21:24

* సంవత్సరానికి 12 నెలలు ఏ విధంగా ఏర్పడినాయి? - యస్.రామారావు

02/12/2017 - 21:29

* మహబలేశ్వరంలో వున్న మహాబలేశ్వరుఢు, స్వయంగా వెలసిన శివుడా? రా వణ ప్రతిష్ఠితుడా?
- సి.వాసుదేవరావు, శ్రీకాకుళం
ఇలాంటి విశేషాలు స్థల పురాణాలవలన మాత్రమే మనకు తెలుస్తాయి. ఈ స్థల పురాణాలు ఒకరకంగా వుండటం లేదు. అవి ఏ కాలంలో ఎవరిచేత రచించపబడినాయో చెప్ప డం కష్టం. కొన్నిచోట్ల ఇది రావణ ప్రతిష్ఠ అని కొన్ని చోట్ల స్వయం వ్యక్తిమూర్తి అని వున్నదని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

Pages