S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

08/25/2019 - 22:17

‘‘బాహుకా! ఒక స్ర్తికి సంబంధించిన మాటలను చెపుతూ ఇంతకుముందు ఒక బ్రాహ్మణుడు అయోధ్య నగరానికి వచ్చాడు. అక్కడ అతడు ‘‘అడవిలో అలనాడు కనికరం లేకుండా తనమీదనే ప్రాణాలు పెట్టుకొని తనతోపాటు అడవికి వచ్చిన ప్రియ అర్థాంగిని విడిచి వెళ్ళిపోయావుగదా? అనురాగంగల ప్రేయసిని నేను నిద్రిస్తున్న సమయాన ఒక వంచకునివలె నార చీరెను సగం చింపుకొని నన్ను అరణ్యంలో విడిచి ఎక్కడికి వెళ్ళావు?

08/23/2019 - 19:32

శ్రావణ కృష్ణ పక్ష అష్టమి ‘‘కృష్ణాష్టమి’’ పర్వదినం. కృష్ణుని జన్మదినోత్సవ సందర్భ పర్వమగుటచే దీనిని ‘‘జన్మాష్టమి’’ అని, కృష్ణుడు బాల్యంలో గోకులమున పెరిగినందున ‘‘గోకులాష్టమి’’ అని, ‘‘కృష్ణ జయంతి’’, ‘‘శ్రీజయంతి’’ అని ఈ పర్వదినానికి పేర్లున్నాయి. ఈనాడు జరిపే పూజా పునస్కారాలను కృష్ణాష్టమీ వ్రతం, కృష్ణ జయంతీ వ్రతం, కృష్ణ జన్మాష్టమీ వ్రతమని పిలుస్తారు.

,
08/22/2019 - 19:22

అర్థరాత్రి
చిక్కని చీకటి
కంసుని కారాగారం
చల్లని మలయమారుతాలు
కావలిగాండ్ర గాఢనిద్ర
దేవకీదేవి , వసుదేవుల కళ్లల్లో
అనిర్వచనీయమైన ఆనందాశ్రువులు
అంతలో
చల్లని వెనె్నలలాంటి ప్రకాశం, దివ్యమైన, పరిమళమైన సుగంధం అంతటా వ్యాపించింది.
చిరుజల్లులవలె పుష్పవాన, దేవకీదేవి గర్భం పండింది. పండంటి బిడ్డ అనుకొని కళ్లు తెరిచింది.

08/21/2019 - 18:59

‘‘కేశినీ! నీవు ఒక పనిచెయ్యాలి. ఋతుపర్ణుడు అయోధ్యకు రాజు. అతడితోపాటు వచ్చిన వార్‌ష్ణేయుని సూతపుత్రుని నేను గుర్తించాను. అయితే ఆ రథంప్రక్కన పొట్టి చేతులతో, వికృత రూపంతో ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఉన్నాడు. ఆ రథసారథి ఎవరో తెలుసుకో! అతడు ఎవడై ఉండవచ్చునో తెలుసుకో! వాడి పట్ల నా హృదయం సంతోషం పొందుచున్నది. కేశినీ! ఆ పురుషుని చెంతకేగి, ఏమాత్రం తొందరపాటు లేకుండా మృదువుగా క్షేమసమాచారాలను అడిగి తెలుసుకో!

08/20/2019 - 19:25

వర్షాకాల మందలి మేఘ గర్జనలవలె గంభీరంగా వినిపిస్తున్న నలుని రథఘోషను దమయంతి కూడా విన్నది. ఆ మహాధ్వనిని విన్న దమయంతి ఆశ్చర్యాన్ని పొందింది. నలుడు గతంలో తన గుర్రాలను పూన్చి రథాన్ని నడుపుతున్నప్పుడు వచ్చిన రథ ఘోషతో సమానమైన రథ ఘోషను విన్నది. తన మనస్సులో

08/19/2019 - 19:17

‘‘బాహుకా! ఇది ‘‘అక్ష హృదయం’’అనే ప్రసిద్ధికెక్కిన విద్య. దీన్ని శాస్ర్తియంగా అభ్యసించాలి. అలా అభ్యసించిన మనుజుడు సంఖ్యావేత్త కాగలడు. అతడు పాపాలనుండి దుర్మార్గాలనుండి విషంనుండి విముక్తిని పొందుతాడు.
అంతేకాదు ఈ విద్యను పొందిన వ్యక్తి సకల గుణప్రసిద్ధుడై విశ్వశ్రేయస్సును ఒనగూర్చినవాడు కాగలడు సుమా!! అని పలికాడు. అంతట బాహుకుడు

08/18/2019 - 22:13

శ్రీ ఉమా వాసుకి రవి సోమేశ్వరాలయం
*
మృత్యుంజయాయ రుద్రాయ నీల కంఠాయ సంభవే
అమృతేశాయ శర్వాయ మహా దేవాయుతే నమః
వ్యాసుడు రచించిన పురాణాల్లో వాయుపురాణంలోగోస్తనీ నది గురించిమామహేశ్వర క్షేత్రం గురించి ప్రస్తావించబడి ఉంది.

08/16/2019 - 19:33

ఇప్పుడు నలుడు ఆ రథానికి తన గుర్రాలను పూన్చి తెచ్చాడు. అవి మనోవేగం, వాయువేగంగల గుర్రాలు. సమస్త శుభ లక్షణాలుగలవి. రథాన్నితెచ్చి ఋతుపర్ణుడివద్ద నిలిచాడు. ఆ గుర్రాలను చూచిన ఋతుపర్ణుడు కొంచెం కోపంతో
‘‘బాహుకా! మేము నిన్ను కోరింది ఇదియా? వీటితో మేము గమ్యాన్ని చేరగలమా? చేరలేము. ఈ గుర్రాలు బక్కచిక్కి బలహీనంగా ఉన్నాయి. ఇలాంటి కృశించిన గుర్రాలతో మనం అంతదూరానికి ఎలావెళ్ళగలము? అని అనగా

08/15/2019 - 22:23

‘‘బాహుకా! నాకు దమయంతి స్వయంవరాన్ని చూడాలని ఉన్నది. విదర్భకు వెళ్ళాలని అనుకొంటున్నాను. నీవా అశ్వహృదయాన్ని తెలిసినవాడవు, ఒకరోజు సమయమని తెలుసుగదా? ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది. నీ అశ్వశిక్షా చాతుర్యం వెలుగొందచేయుము’’అని అన్నాడు.
‘‘అలాగే చేస్తాను మహారాజా!’’అని అన్నాడు బాహుకుడు.

08/14/2019 - 19:13

ఆ మాటలే అతడు ‘నలుడు’ అనటానికి ప్రమాణాలు. ఈ విషయాన్ని మహారాజుకు విన్నవించండి.’’
అని పర్ణాదుడు వివరించి వెళ్ళిపోయాడు. పర్ణాదుడు చెప్పిన మాటలు విన్న దమయంతి చాలాసేపు ఆలోచించింది. కన్నీరు నింపుకొన్నది. తనలో తాను అనుకొన్నది

Pages