S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

02/12/2020 - 22:27

అనన్య భక్తి
అనన్యభక్తి శరణాగతి వల్ల వస్తుంది. అన్యథాశరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ నాకు వేరే ఎవ్వరూ దిక్కు లేరు. నీవే నాకు శఱణు అని అనటం అనన్య భక్తి అనుకుంటాము.
నీవే తల్లివి తండ్రివి
నీవే నాతో నీడ నీవే సఖుడౌ..

02/11/2020 - 22:34

దేహమే దేవాలయం
భగవంతుడు మన రక్షకుడు. ఆయనే శిక్షకుడు. ఆయనే పోషకుడు. ఆయనే మనకు దిక్కు. సజీవ వ్యక్తితో వలెనే ఆయనతో మెలగటం నేర్చుకో. ఆయనను పిలవటం అలవాటుచేసికో.
గుడి ఎందుకు? గుండెలను కరగించటానికే. దయాదాక్షిణ్యం. దానం, ధర్మం వంటి సద్గుణాలను నీలో రగిలించటానికే.
భగవచ్చింతన లేనిచోట క్రౌర్యం వీరంగంవేస్తుంది. భక్తిలేనిచోట లోభం తిష్ఠవేస్తుంది.
‘దేహో దేవాలయ ప్రోక్తః

02/10/2020 - 22:14

మనసులో మంచిని నింపు
బాగా వెలుతురుండి, పరిశుభ్రంగా వుండే గదిలోకి తేళ్లు, పాములు రావటం అరుదు. చీకటిగా, అపరిశుభ్రంగా వుండే గదిలోకే అలాంటి విషప్పురుగులు చేరుతాయి. అంధకారంతో నిండి, అపవిత్రమైన ఆలోచనలతో వుండే మనస్సులోకి కామ, క్రోధాదులనే విషకీటకాలు చేరతాయి.
మంచి ఆలోచనలను పెంపొందించుకో. నీ మనస్సును ఆత్మజ్ఞానంతో ప్రకాశవంతం చేసికో.
అగ్నిలో వేయి!

02/09/2020 - 22:41

మృణ్మయమే చిన్మయం

02/06/2020 - 22:46

అలర్కుడు

02/05/2020 - 22:59

సర్వనాశనానికా శక్తి?
భారత సంస్కృతికి జీవకర్ర ధర్మం. అందరికీ అది ఆచరణీయం. సంఘనీతికీ, సంక్షేమానికీ అది వెనె్నముక. రాయిని దేవుడంటున్నారని భారతీయులను కొందరు గేలిచేయవచ్చు. అది వారి అజ్ఞానం. కాని భారతీయులు చేస్తున్నదేమిటి? రాతిలోకూడా దేవుడున్నాడని గ్రహించటమే. రాతిని భగవంతుడుగా మార్చటం ఒక ఘన విజయం.

02/04/2020 - 23:20

ఇంటిలోని వైరి
తన లోపలి శత్రువులను ముందు జయించాలి. ఇంట గెలవకుండా రచ్చ గెలువగలమా? జాడ్యంతో కుములుతూ, జ్ఞానాన్ని ఎలా సంపాదిస్తావు? కోరికలే గుర్రాలయితే భక్తినెలా సాధిస్తావు? (ద్వంద్వాల పట్ల) సమ దృష్టి ఒక్కటే శాంతి సామరస్యాలను ప్రసాదిస్తుంది.
పండితః సమదర్శినః
మనం ‘రామరాజ్యం’అంటూ ఏదో మాట్లాడేస్తుంటాం. రాముని అనుసరించకుండా రామరాజ్యం ఎలా వస్తుంది?

02/03/2020 - 22:52

పాత్రోచిత నటనం
అన్నగత ప్రాణం ఎన్నాళ్లు?
ఆత్మ అలా కాదు. నాశనం లేనిది, ఈ భూమిపై యింకా యింకా
బతకాలని కాదు కోరుకోవలసింది. బతికినంతకాలం దివ్యంగా బతకాలని. ఏళ్లు గడిస్తే ఏంలాభం? ఎరుకను సంపాదించాలి.

02/02/2020 - 23:22

ఏ తత్ న
ఈ దేహంలో నీవున్నావు కాబట్టి ఈ దేహమే ‘నేను’అనుకోరాదు. ఇప్పుడు ఈ హాలులో నీవున్నావు కాబట్టి ఈ హాలే నేను అని నీవు అనుకుంటున్నావా? ఇక్కడ కూచునే్నది కాసేపే. ఈ హాలు వేరు. నీవు వేరు.

02/01/2020 - 22:15

గీతా రత్నం
నీవు రోజూ భగవద్గీతను చదవాలి. ఎన్నో కొన్ని శ్లోకాలు చదువు. వాటి అర్ధాన్ని మననం చేయి. నీ హృదయంలో మ్రోగే వౌనరాగాలలో ఆ శ్లోకం బోధించే పరమార్థం నీకవగతమవుతుంది. విస్తారంగా వ్యాఖ్యానాలు చదవవలసిన అవసరం లేదు. గీతలో ప్రతి పదం ఒక రత్నం. ఆ రత్నాలను ధరించేవారికి ముక్కుకు, చెవులకు, మెడకు వేరే రత్నాల ఆభరణాలు ఎందుకు?

Pages