S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

07/15/2019 - 19:43

శ్రీ గురుతత్త్వమే పరమాత్మ తత్త్వము - అమృతము- శుభంకరము కైవల్యమని అందరూ నిరంతరమూ జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలయును. లోకం లో సర్వులూ శ్రీ గురుపాదారవింద సంస్మరణము- సేవలతో తరించినవారే. సకల తత్త్వమార్గదర్శి శ్రీ గురుదేవుడే.

07/14/2019 - 22:33

శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, ఫాదసేవన, అర్చన, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదన అను నవవిధ భక్తిమార్గాలనే గాక వాత్సల్యభక్తి , మధురభక్తి అనే మరో రెండు భక్తి విధానాలు కూడా ఉన్నాయ. మధుర భక్తిని గానీ వాత్సల్యభక్తిని గాని అలవర్చుకుంటే సమదృష్టి ఏర్పడుతుంది. అనిర్వచనీయమైన ఆనందం నిలిచి ఉంటుంది. వాటిని గురించి తెలుసుకొందాం.

07/11/2019 - 22:49

ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశినే ‘తొలిఏకాదశి’గా అంటారు. పూర్వకాలమందు ఈ తొలి ఏకాదశితోనే సంవత్సర ప్రారంభంగా భావించేవారు. ఈ రోజును ‘శయన ఏకాదశి’ అని కూడా పిలుస్తారు. శ్రీమహావిష్ణువు ఈ రోజునుండి కార్తీకశుద్ధ ఏకాదశివరకు యోగనిద్రలో ఉంటాడని పురాణాలు చెబుతాయ.

07/11/2019 - 22:44

ఫణుల హారాలు కంఠాన ఫాలభాగ
మందు బూదియునొడలెల్లఁ జందనముగఁ
బూసికొను నిరాడంబర మూర్తివీవు
పాహిమాం పరమేశ్వరా! పార్వతీశ!

భావం: శంకరా! మెడలో పాములనే రత్నహారాలుగా ధరించితివి. ఫాలభాగమందే కాక శరీరమంతా బూడిద నే చందనముగా పూసుకొన్నావు. నిరాడంబర మూర్తివయ్య నీవు.

07/10/2019 - 18:56

ఋణానుబంధ రూపేణా పశుపత్ని సుతాలయాః
ఋణక్షయే క్షయం యాంతి కాత్రపరివేదనా’’
పశువులు, భార్య, పుత్రులు, ఇల్లు, ఆస్తులు- ఇవన్నీ కూడా మనిషి గత జన్మలో చేసుకున్నటువంటి సుకృతాలను (పాపపుణ్యాలను) బట్టి కలుగుతాయి. ఋణం తీరిపోగానే ఇవేవీ ఉండవు.

07/08/2019 - 18:44

‘‘సంతుష్టుడీ మూడు జగముల పూజ్యుండు
సంతోషికెప్పుడు జరుగు సుఖము
సంతోషిగాకుంట సంసారహేతువు
సంతసంబున ముక్తిసతియు దొరకు
పూట పూటకు జగంబున యదృచ్ఛాలాభ
తుష్టిని తేజంబుతోన పెరుగు
పరితోషహీనత ప్రభచెడిపోవును
జగలధార ననలంబు సమయునట్లు
నీవు రాజవనుచు నిఖలంబునడుగుట
తగవు గాదు; నాకు తగిన కొలది
యేను వేడికొనిన రుూ పదత్రయమును

07/07/2019 - 23:13

మనిషికో మాట పశువుకో దెబ్బ అన్నారు. ఇలా ఏమిటా అంటారా.. వినండి.. ఇందులోనే మంచి విజ్ఞానముంది. కూపస్థమండూకాల్లా మానవ జన్మ లభించినా ఉన్న విజ్ఞానంతోనో లేక చుట్టు పక్కల జరిగేవే ప్రాముఖ్యమైనవి అని వాటిని మాత్రమే చూస్తూ ఉంటే జ్ఞానం వృద్ధి అవదు. విజ్ఞానం పెరగదు. మానవుడు తనకున్న విచక్షణా వివేచనలతో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకొనాలి. ధర్మమేమిటో వివేచించుకోవాలి. అధర్మమేమిటో తెలుసుకోవాలి.

07/07/2019 - 23:07

సురుచిర విశాల ప్రాకార సుందరమగు
ద్వారకాపురీ నిర్మాణ తరుణమందు
శౌరి వినతిని మన్నించి సాగరుండు
వెనదిరిగినట్టి వైనమ్ము వింతగొలుపు

07/02/2019 - 19:31

జ్యోతిష శాస్త్ర ప్రకారం ప్రతి మాస నిర్ణయము ఆ మాసంలో పౌర్ణిమ రోజున వచ్చే నక్షత్రం ఆధారంగా చేయబడుతుంది. చైత్ర పౌర్ణిమ రోజున చంద్ర సంచారము చిత్తా నక్షత్రమున అవుతుంది కనుక ఆ మాసానికి చైత్ర మాసమని, విశాఖ నక్షత్రమందు సంచరించుట వలన వైశాఖ మాసమని, ఇలా పనె్నండు మాసాల పౌర్ణిమలలో చంద్రుని సంచారం ఆధారంగా పేర్లను నిర్ణయించారు. చంద్రుడు పౌర్ణిమ రోజున ‘‘పూర్వాషాఢ’’ నక్షత్రములో సంచరించే మాసం ‘‘ఆషాఢ మాసం’’.

06/30/2019 - 22:36

పరమాత్మను పొందాలనుకొనేవారు, పురుష ప్రయత్నము సాగించువారు రెండువిధాలు. శాస్తమ్రును అనుసరించువారు, శాస్తమ్రును అతిక్రమించువారు, శాస్తమ్రు శాస్ర్తీతముగా ఉంటే పరమార్థమును ముందుంచును. ‘వాసనలు’ ‘శుద్ధ’ మనియు ‘అశుద్ధ’మనియు రెండు విధములు. శుద్ధ వాసనలు, శుద్ధతత్వమునకు దారితీసి భగవంతుని తత్వాన్ని గ్రహించుతాడు. అశుద్ధవాసనలు తామస, రాజసిక తత్వములను ప్రకోపింప చేసి నరకానికి గొనిపోతాయి.

Pages