S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

02/20/2020 - 22:40

‘‘ఒక వ్యక్తితో ఒక భాషలో మాట్లాడితే అది అతని మస్తిష్కాన్ని మాత్రమే చేరుతుంది. అదే అతని ‘మాతృభాష’లో మాట్లాడితే అది అతని హృదయాన్ని తడుతుంది. మాతృభాష గొప్పదనం గురించి నల్లజాతి సూరీడు, దక్షిణాఫ్రికా మాజీ అధ్యక్షుడు నెల్సన్ మండేలా పేర్కొన్న మాటలివి.

02/20/2020 - 22:39

తే.గీ. బుద్ధి వక్రీకరించిన నిద్ధరిత్రిఁ
బుట్టియుంజచ్చినట్లౌగ పుడమి జనులు
ఛీత్కరింతురు బ్రతుకంగ సిగ్గుచేటు
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ

02/19/2020 - 22:35

వార్షిక పరీక్షలైనా, ప్రవేశ పరీక్షలైనా దగ్గరపడుతున్నాయంటే విద్యార్థుల్లో భయంతో కూడిన కొంత ఆందోళన మామూలే. ఇది కాస్తా ఎక్కువయితే ఒత్తిడి పెరిగిపోయి పరీక్షలలో వచ్చిన సమాధానాలను కూడా రాయలేని పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇలాంటి పరిస్థితిని జయించటం సాధ్యమే.

02/19/2020 - 22:29

ఆమె
కనబడట్లే
ఆమెకి సుస్తీ చేసిందట
రోజూ
నా కళ్లముందు
తచ్చాడే ఆమె
నడవలేక అవస్థపడుతుంటే
ఆమెని వెలయాలిని
చేయాలని చూస్తున్న తండ్రి
ఆమె
గతుకుల రోడ్లపై పయనించి అలసిసొలసి
నిద్రకమ్ముకొస్తుంటే
రేయి నా ఊరి పొలిమేరలో
సేదతీరి
నాకు ఉదయానే్న
దిక్సూచినౌతుండే
ఆమె వస్తుంటే
ఏదో తెలియని ఆనంద పరవశం

02/19/2020 - 22:28

తే॥ ఎదుటివారభిప్రాయాల నెఱిగి వాటి
నెంతయో గౌరవించని నిన్ను గౌర
వించవలెననిఁదలచుటనెంతఁదగదు
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

02/18/2020 - 22:37

ఉదయం లేవగానే
సూర్యుణ్ణి చూచాను
నా దిక్కు చూడకుండానే వెళ్లిపోతున్నాడు
కోపం లేదు
కిరణాలను బహిష్కరించాలని లేదు
కోకిల కంఠం విని బయటకు వచ్చి
గళం కలుపాలని ప్రయత్నించాను
దూరంగా వెళ్లిపోయింది
తాపం లేదు/ పాటను నిషేధించాలని లేదు
చిలుక పలుకుల భట్రాజు మాట విని
గడప దాటి బయటకు వచ్చాను
ప్రశ్నిస్తాననే భయంతో పారిపోయాడు
పాపమనిపించింది

02/18/2020 - 22:34

తే॥ కుత్సితత్త్వంబు వీడక (గొలదియైన
సుగుణముల (గల్గియుండకఁజూడ సూక్తు
లమితముగ వచియించెడి యల్పజనులు
తారసిల్లని నాడెగా భరణి మెఱయుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

02/17/2020 - 22:30

బంధం అనేది మిథ్య అని అందరికీ తెలుసు. ఈ జగత్తు మిథ్య. జగన్నాథుడే నిత్యమూ సత్యమూ అనీ తెలుసు. కానీ మనస్సు ఏ బంధంలోనైనా చిక్కుకుంటే దాన్నినుంచి విడివడడమనేది చాలా కష్టం. అందులో పుత్రవ్యామోహం, కళత్ర వ్యామోహంలో మనుషులు చిక్కుకుంటేనే సంసారం సాగరం అయిపోయింది. గుదిబండగా మారిపోతుంది. దాన్నుంచి ఎంతకీ బయటకు రాలేరు.

02/17/2020 - 22:23

తే.గీ. ఎదుటి వారభిప్రాయాల నెఱిగి వాటి
నెంతయో గౌరవించని నిన్ను గౌర
వించవలెనని ఁ దలచుట నెంచ ఁ దగదు
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

02/17/2020 - 00:08

ప్రపంచంలో ఎన్ని విలువైన వస్తు సంపదలున్నా అవి ఏవీ కాలం ముందు ఎందుకూ సాటిరావు. ప్రపంచాధినేతలైనా, కోట్లకు పగడలెత్తిన సంపన్నులైనా కాలాన్ని తాము అనుకున్న రీతిలో సాగించలేరు. అందుకే ఓడలు బండ్లు అవుతాయ. బండ్లు ఓడలు అవుతాయ. ఎవరి కర్మానుసారం వారికి కాలం వారి జీవితాన్ని నడుపుతుంది.

Pages