S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మంచి మాట

03/24/2017 - 20:41

వినయానికి, భక్త్భివనకు సంకేతం వందనం. పరిచయస్తులు తారసపడినప్పుడు వాళ్లకి మనం రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తాం. అది మన సంప్రదాయం. అంతమాత్రాన వారికంటే మనం తక్కువ అన్న భావన కాదు. అందుకు ఆస్కారం ఉండకూడదనే అవతల వ్యక్తి కూడా ప్రతి నమస్కారం చేస్తాడు. అలా చేయడం సభ్యత అనిపించుకుంటుంది. ఇక్కడ నమస్కారమన్నది ఆత్మీయతతో కూడిన పలకరింపు మాత్రమే.

03/23/2017 - 21:47

శ్రీ మహావిష్ణువు దుష్టశిక్షణ శిష్టరక్షణ కొరకు దాల్చిన అవతారాల్లో సంపూర్ణావతారంలేక పరిపూర్ణావతారం కృష్ణావతారం.ఈ అవతారంలో దుష్టశిక్షణ శిష్ట రక్షణతోపాటు శృంగార, వైరాగ్య, భక్తి, స్నేహ, రౌద్ర, అద్భుతాది అనేక రసాలు ప్రదర్శించాడు.రాముడు అవతారం దాల్చినపుడు కేవలం ధర్మానికి ప్రతిరూపంగా భాసిల్లాడు. శత్రువుల గుండెల్లో నిద్రపోయాడు. అసురులను మట్టుపెట్టాడు. ఏకపత్నీవ్రతుడై విరాజిల్లాడు.

03/23/2017 - 05:35

ప్రతి మనిషిలోను మంచిచెడు ఉంటాయ. మానవుడు త్రిగుణుడు కనుక మంచి చెడు అనే సంస్కారాలు రెండూ ఉంటాయ. సత్వగుణం ఎక్కువగా ఉంటే వారు సత్వగుణులుగాను, మంచివారిగాను కీర్తింపబడుతారు. రాజస, తమోగుణాలు వల లలోభాది దుష్టచింతనలు కలుగుతాయ. స్వార్థం పెచ్చుమీరుతుంది. దానితో పరుల సొమ్మును తీసుకోవాలనే బుద్ధి ఏర్పడుతుంది. మరికొంతమందికి పరులు సంతోషిస్తుంటే ఓర్వలేకపోవడం అన్న నీచబుద్ధి ఏర్పడుతుంది.

03/21/2017 - 21:05

ఒక సాయభక్తుడు తనకు కళ్లకలక వచ్చిందని దానిని పోగొట్టమని సాయిబాబా దగ్గరకు వెళ్లాడుట. సాయబాబా రెండు జీడిగింజల్ని నూరి ముద్దగా చేసి కంటిపై పెట్టికట్టుకట్టి వెళ్లి రేపు వచ్చి కనిపించమన్నారు అతణ్ణి. ఆ భక్తుడు ఆనందంగా వెళ్లాడట. యథావిధిగా మరునాడు ఆ భక్తుడు వచ్చాడు. ఆ కంటి ఉన్న కట్టును విప్పి ధారాపాతంగా నీళ్లను పోశారు. అంతే కలక అంతా పోయింది. కళ్లు నిర్మలంగా కనిపించాయి. ఇది బాబాకంటి వైద్యం.

03/19/2017 - 23:06

ప్రేమ భావమే భక్తి అని నారదమహర్షి అన్నారు. సమబుద్ధి తో సర్వప్రాణులను చూసినపుడు సర్వాంతర్యామి అయన భగవంతుని ఆరాధించినట్లే అవుతుందనేది పెద్దల ఉవాచ. మన ఆత్మస్వరూపమును సదా చింతన చేస్తూ పరమాత్మతో ఐక్యమొనర్చుటే భక్తి అని శంకరాచార్య చెప్పారు. సర్వం ఈశ్వరమయం అని తెలుసుకొని భగవంతునికి తత్వాన్ని ఎరుకపర్చుకుని జీవించడమే భగవంతుని పూజించినట్టు అవుతుందనేది భక్తుల నమ్మకం.

03/19/2017 - 07:24

సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వ పాప ప్రణాశనం
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్థనముత్తమమ్

03/17/2017 - 21:13

ఏనుగుల్లో ఐరావతం, గుర్రాల్లో ఉశ్ఛైశ్రవం, వృక్షాల్లో కల్పవృక్షం, ధేనువుల్లో కామధేనువు, పక్షుల్లో కోకిల, వానరుల్లో హనుమంతుడు, పురుషుల్లో పురుషోత్తముడనే కృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమ వర్గానికి చెందుతారు.

03/16/2017 - 21:02

జీవితాన్ని సుఖమయం చేసుకోవాలంటే ఎన్నో పద్ధతులు ఉన్నాయ. ఎవరైనా ఆనందంగా తమ జీవితం గడిచిపోవాలనే చూస్తారు. మన రామాయణాది కావ్యాలు భారతం, భాగవతం లాంటిఇతిహాసాలు, గ్రంథాలు ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ కూడా మనిషి ఎట్లా ఆనందం పొందడానికి మార్గాలు చూపుతాయ. ప్రతి కావ్యంలోను, గ్రంథంలోను- ఏ పుస్తకంలోనైనా కనీసం సామాజికాంశాలు చెప్పే పుస్తకమైనా మంచి చేస్తే పుణ్యం వస్తుందని చెడు చేస్తే పాపం వస్తుందని చెప్తాయ.

03/15/2017 - 21:57

‘జంతునాం నరజన్మ దుర్లభం’ అని గీతావాక్యం. జంతువుల్లోకెల్లా మానవ జన్మ ఉత్తమమైనదని చెబుతారు. మనిషి ఉదయం నుంచి రాత్రివరకు పనిచేస్తాడు, రాత్రికాగానే నిద్రపోతాడు. ఈ రెంటిమధ్య ఏదో విశ్రాంతి, శాంతి కలిగించే అద్భుతమైన శక్తి ఉన్నదని భగవంతునిపై నమ్మకం లేని వారు గ్రహించరు. అటువంటివారికి శాంతికి, విశ్రాంతికి నోచుకోరు. కారణం- తన శక్తికంటే మరో శక్తి సృష్టిలో లేదని అనుకుంటారు.

03/14/2017 - 21:14

ఆశాపాశము దా గడున్నిడువు లేదంతంబు రాజేంద్ర! వా
రావి ప్రావృత మేదినీవలయ సామ్రాజ్యంబు చేకూడియుం
గాసింబొందిరిగాక భూకాంతాదులు న్నర్థకా
మాశన్ బాయగ నేర్చెరే మును నిజాశాంతంబులం జూచిరే

Pages