S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

త్రిపిటిక కథలు

07/21/2017 - 23:26

‘సరే’నని బిజ్జలుడు వెళ్లి మాచయ్యకు శరణుచేశాడు. బసవన్న కూడా మాచయ్యకు శరణు చేసి రాజును దండించేలా చూడమని ప్రార్థించాడు. మాచయ్య అప్పుడు మరణించి ఏనుగుకు ప్రాణం పోశాడు. అది చూస్తున్న ప్రజంతా నివ్వెరపోయి మాచయ్యను స్తుతించారు. బసవన్న భక్తితో మాచయ్యను వెంటబెట్టుకొని వెళ్లి శైవమఠంవద్ద వదిలిపెట్టి వచ్చాడు.
బసవని గీతములో తప్పుబట్టుట

07/20/2017 - 23:26

అది చూచి భక్తగణమంతా బసవణ్ణి పొగిడారు. ‘‘పూర్వం మధురను పాలించే పాండ్యునికి ఒక మంత్రి ఉండేవాడు. అతడు శివభక్తుడు. పాండ్యులు కొన్ని గుర్రాలు కొనవలసిందిగా మంత్రికి ధనమీయగా మంత్రి దానిని జంగమార్చనకై వినియోగించాడు.

07/19/2017 - 22:57

సిద్ధరాముడు కైలాసమునకు పోవుట
ఇలా వుండగా సొన్నలిపురంలో వున్న శివయోగి, సిద్ధరాముణ్ణి ఆయన భక్తులు ఒకనాడు ‘గురువర్యా! బసవడనేవాడు ఇక్కడ భూలోకంలోనూ అక్కడ కైలాసంలోనూ కూడా ఉన్నాడని వింటున్నాము అదెలా సాధ్యం’ అని ప్రశ్నించారు.

07/18/2017 - 20:59

ఒకనాడు కొందరు దొంగలు అంతఃపురంలోని ధనాన్ని అపహరించాలని యత్నించారు. లింగధారి కానివారికిలోపలికి ప్రవేశం లేదని తెలిసి వారంతా వంకాయలను లింగకాయలవలె కట్టుకొని లోపలికి వచ్చారు. బసవన్న ఆదరంతో వారిని మిగిలిన జంగములతోపాటు కూర్చోబెట్టి ‘శివపూజ కానీయండి’ అని ప్రార్థించాడు. దొంగలకు భయం వేసింది. బసవన్న చిరునవ్వు నవ్వాడు.

07/16/2017 - 23:13

బసవేశ్వరుని సహోదరి నాగమాంబకు చెన్నబసవడనే కుమారుడున్నాడు. అతడు మహాయోగి. ఆయన మర్కట కిశోర న్యాయంతో బసవన్నను ఆశ్రయించి బసవ సంస్తుతితో బసవని సేవలో చరితార్థుడైనాడు.
అల్లమ ప్రభువు రాక
ఇలా వుండగా ఒకనాడు అల్లమ ప్రభువు అనే సంయమి బసవన్న భవనానికి వచ్చాడు! రత్న పరీక్ష చేసి, వ్యాపారి రత్నాన్ని స్వీకరించినట్లు బసవన్న అల్లమ ప్రభువులో శివుణ్ణి

07/15/2017 - 21:46

సంగమేశ్వరం చేరి, అక్కడ ఆలయంలో ఉన్న బసవన్నను చూచి సాష్టాంగ ప్రణామం చేసి ఇలా అన్నారు.

07/14/2017 - 22:46

భూగర్భ నిధి బిజ్జలుని భాండాగారమునకు చేరింది.
దానితో బిజ్జలునికి బసవన్నపై అపారమైన గౌరవం కలిగింది. బసవన్నను ఘనంగా సత్కరించాడు.
‘‘వ్యవసాయము చేతునయ్యా శివసేవకు! వ్యవహారము చేతునయ్యా! నీవిచ్చిన ధనమల్లెను నీదే నీ భక్తుల సేవకే వినియోగిస్తాను నీ పాదాంబుజ సాక్షి- నిక్కమిదె స్వామి కూడల సంగమదేవా’’ అన్నాడు బసవన్న.

07/13/2017 - 23:26

సోమనాధుని సమకాలికుడైన హరిహరుడు బసవరాజ రగళె అనే గ్రంధము రచించాడు. అందులో బసవన్న ‘కమ్మె కుల బ్రాహ్మణుడు’ అని పేర్కొన్నాడు. ఈ కమ్మెనాడు నేటి నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అయిన అమరావతి ప్రాంతమే. ఇక బసవన్న ఇంటి పేరు భక్తి భండారివారు. భండారు ధవళేశ్వరరావు, భండారు సదాశివరావు వంటివారు నేటికీ వరంగల్‌లో ఉన్నారు. వీరిని శ్రౌతశైవులు లేక పాశుపత శైవులు, లింగధారి బ్రాహ్మణులు అని పిలుస్తారు.

07/12/2017 - 22:13

మామిడి గింజను భూమిమీద నాటితే వేపమొక్క ఎలా మొలుస్తుంది? భక్తి, సహజలింగైక్య నిష్ఠ కలది. బ్రాహ్మణ పథము బహు దేవతా సేవతో కూడినది. భక్తికులసతి. బ్రాహ్మణ్యము వెలయాలివంటిది. గౌతమ దధీచి వ్యాసాదుల శాపములతో వహ్నిపాలైన భూసురులకు భక్తి ఎలా అబ్బుతుంది? కర్మమార్గానికి భక్తిమార్గానికీ పొత్తు కుదరదు. అలాంటి కర్మ మార్గంలో నన్ను పడేయాలని మీరు బలవంత పెడుతున్నారు. కాకులు పెంచినంత మాత్రాన కోకిల పిల్ల కాకి కాబోదు.

07/11/2017 - 22:04

అంతేకాదు ఆటలలో కూడా బాలబసవడు శివపూజ చేస్తున్న ఆటలే ఆడేవాడు. బుద్ధులెదిగే వయస్సులో భక్తులను శివునిగా తలంచడం నేర్చుకున్నాడు. అయితే బసవన్న సర్వజ్ఞుడైన నందికేశుడు కాబట్టి సర్వవిద్యలూ సహజంగానే వచ్చాయి.
అట్టి బసవన్నకు ఎనిమిదవ యేట తండ్రి ఉపనయం చేయాలని ముహూర్తము పెట్టించగా, అది విని బసవన్న తండ్రితో ఇట్లా అన్నాడు.

Pages