S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

త్రిపిటిక కథలు

03/24/2017 - 20:42

చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నివసించే సత్యలోకం ఈ కాశీనగరానికి బడిసి వాటు లేక దిగదుడుపు. విష్ణువు నివసించే వైకుంఠం కాశీకి కుదువ పెట్టతగినది. పునీత చరిత్రా! ఇంద్రలోకం, చంద్రలోకం మొదలైన లోకాలు కాశీ పట్టణానికి సేవకుల, సేవకుల యొక్క బృందం.

03/23/2017 - 21:50

ఈ కాశీ నగరంలో ప్రతి యింట ఊరక- ఏ కారణం లేకుండా భిక్ష వెయ్యక ఏ విధంగా పంపింది? ఈ విషయం మహాద్భుతమయినది కాదా?

03/23/2017 - 05:34

ఆ విశాలాక్షీదేవి విశే్వశ్వర దేవుడి వాక్కులు విని ‘‘మహాప్రసాదం’’ అని సకల ప్రాణులలోను అంతర్యామి అయి వుంటుంది కాబట్టి కాశీనగరంలో గృహిణి గృహస్థుల అంతరంగాల్లో వసించి భిక్ష ప్రదానానికి అవరోధించు కారణం అయి వుంది. అక్కడ అపర నారాయణుడైన బాదరాయణుడు కాలోచితాలైన ప్రాతఃకాల కృత్యాలను తీర్చుకొని, సూర్యోదయం కాకపూర్వమే గంగానదిలోని చక్ర పుష్కరిణి లేక మణికర్ణికా తీర్థంలో అఘమర్షణ స్నానం ఆచరించాడు.

03/21/2017 - 21:06

మునీంద్రా! కైవల్య ప్రదాత అయిన విశ్వనాధుడి కన్నా, నీలగ్రీవుడికన్నా, ముక్కంటికన్నా అధికమైన తీర్థాలు, దైవాలు భూలోక భువర్లోక సువర్లోకాల మూడింటిలోను లేవు. ఈ మాట ముమ్మాటికీ నిక్కం!

03/19/2017 - 23:08

అనఘాత్మా! కాశీలో శివలింగాలు కోట్లు కల్గనీ! విశే్వశ్వర లింగమే లింగం. శాశ్వతుడు. కాశిలో తీర్థాలు కోట్లకొలది వుండనీ! మణికర్ణికయే తీర్థం అని తెలుసుకో!
కాశీతీర్థంలో విశే్వశ్వరుడు సేవింపదగిన దైవం. మణికర్ణికాతీర్థ పావన జలం స్నానమాడ తగినది. శంభు కథాకథనాలైన దివ్య పురాణాలే వినదగినవి.

03/19/2017 - 07:22

ఆ నైమిశారణ్యంలో ఎనభై ఎనిమిది వేలమంది మహర్షులు పరమ శివుణ్ణి కొలుస్తూ వుండగా వేదవ్యాసుడు తాను, శిష్యులున్ను ఏతెంచి, ప్రాతఃకాలంలో రాజీవాక్షుడైన విష్ణుమూర్తిని కీర్తించాడు. లక్ష్మీశ్వరుడైన విష్ణువే దైవం. జనార్దనుడే మోక్ష ప్రదాత. విష్ణ్ధుర్మమే ధర్మం.

03/17/2017 - 21:15

జీవించే విధానాన్ని సురగురువైన బృహస్పతి చేత తెలిసికొని వున్నవాడు కాడా మరి?
సూర్యుడి సుదీర్ఘాలు బలిష్టాలు అయిన బాహవుల్ని దయమాలి రంపంతో తరిగివేశాడు. వాయుదేవునికి అతడి అంతఃపుర స్ర్తిలు దుఃఖిస్తున్నా లక్ష్యం చెయ్యక, వధ్యశిలకి ఎక్కించాడు.

03/16/2017 - 21:04

ఆ సమయంలో పార్శ్వభాగాల్లో వెనుకను ఎదుటను నింగీ నేలా నిండునట్లు బెట్టిదంగా వృషభ ధ్వజుడి సుభటులు అకుంఠితమైన వీర భావ ప్రతాపాల భీకరం అయిన స్ఫురణతో కొందరు భటులు తరువులు, గండ శిలలు చేతుల ధరించి, కహ కహ ధ్వనులతో నవ్వుతూ అసంఖ్యాకులై యజ్ఞవాటికకి ఒకరినొకరు అతిక్రమిస్తూ ఉద్ధతితో అరిగారు.

03/15/2017 - 21:56

అగ్నిదేవా! నీకీ కూడు తీపి అయిందా? నిర్భాగ్యుడా! చంద్రా! నీ లోపలి కళంకాల్ని బయటపెట్టుకొన్నావు. ఓ పౌలస్త్యా! నిన్ను కనుగొంటే సిగ్గువేస్తుంది. దేవేంఅదా! నీ ముష్కరాలు ప్రసిద్ధాలే కదా! ఓ బృహస్పతీ! నీ చరిత్ర విచిత్రమైంది. నీచమైనది. నిష్ప్రయోజనాలూ, నిరర్థకాలు అయిన మాటలు పలకడం ఇంక చాలు. ఇక్కడ వున్న ఈ అందరూ పరికింపగా నేడు రేపటిలో ఏ కర్మ పరిపాకం పొందనున్నారో? ఏ దుర్గతి చెందనున్నారో?

03/14/2017 - 21:14

ఆ త్రిపుర హరుడు రాకున్నా కొదవ లేశమయినా కలుగదు. తాను కేల ఒక భిక్షా కపాలాన్ని తాల్చి వచ్చి అగడు చెయ్యడంకంటె రాకుండడమే లెస్స’’.
అంత సతీదేవి తండ్రితో ఈ పగిది పలికింది.

Pages