S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

06/24/2017 - 21:32

‘‘వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిందే! వాళ్ళు ముందుకు రానపుడు, మనం ఎలా వదిలేస్తాం?’’
‘‘వదిలేయనక్కరలేదు. కాస్త డిమాండ్ చేయచ్చు కదా’’ అన్నాడు చిన్న అన్నయ్య.
‘‘అలాంటివన్నీ మాట్లాడకు. నాన్న బాధపడతాడు. నాన్న తన జీవితంలో ఇంతవరకు ఎవ్వరినీ ఏమీ అడగాల్సి రాకుండా బతికాడు. ఇప్పుడు దీనికోసం ఆ పని చేయక్కరలేదు’’.
‘‘ఇది నాన్నకోసం కాదు. వాళ్ళ కోడలికోసం’’ అన్నాడు అన్నయ్య.

06/23/2017 - 22:36

మూడు వారాలు తిరగకుండా, ఓ సాయంత్రం మా ఇంటి ముందు కారు ఆగింది. అందులో డాక్టర్‌గారు వారి అబ్బాయి ఉత్తరం పట్టుకు వచ్చారు. రాశాడు. అది చదివాక అందరూ తేలికగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అమ్మ లోపల నుంచి ఒక పళ్ళెంలో రెండు చక్రకేళి పళ్ళు పెట్టుకు వచ్చి నాన్నకు అందించింది. ఆ డాక్టర్ గారిని ఊళ్ళో తెలియని వాళ్ళు లేరు. చాలా పెద్ద పేరుంది. ఆయన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. ఖాదీ బట్టలు తప్ప కట్టేవారు కాదు.

06/22/2017 - 22:39

కాని, నేను అక్కడ నా ప్రొఫెసర్ వాళ్ళని ఎదుర్కోలేను. నాకు ఈ అవకాశం రావడానికి ఎంతమంది ప్రోత్సాహం, కృషి నా వెనక ఉందో నాకు తెలుసు. వాళ్ళందరినీ నిరుత్సాహపరిచాను. వాళ్లకు ఏ విధంగా మొహం చూపగలను?
ఇలాంటి పరిస్థితులు రీసెర్చ్ ప్రపంచంలో అరుదుగా జరుగుతాయని, మనం అన్నిటికి సిద్ధంగా ఉండాలని మా ప్రొఫెసర్స్ నచ్చచెప్పాలని ప్రయత్నించారు. కాని నేను అది ఒప్పుకోలేదు.

06/21/2017 - 23:47

అతనితో నా సహచర్యం అతి స్వల్పం. అందుకనే అతన్ని అర్థం చేసుకోగలిగే అంత దగ్గరతనం నాకు లేదు. ఆ వెలితి మాత్రం మనసులో అలాగే ఉండిపోతోంది. ఈమధ్య అతని దగ్గరనుంచి వచ్చే ఉత్తరాలు కూడా క్లోజ్‌నెస్‌ని పెంచడంలేదు.
మొత్తంమీద ఏడాది వెనకపడ్డా మళ్లీ కాలేజీలో చేరాను 2వ సంవత్సరంలో. నా క్లాస్‌మేట్స్ అంతా నాకంటే ముందుకు వెళ్లిపోయారు.

06/20/2017 - 21:08

లేకపోతే ఈ పిల్లాడు అందవిహీనమేమిటి? అనుకునేదాన్ని. వాడిని అలా అన్నందుకు కొంచెం కోపం కూడా వచ్చింది. కాని మా వదిన రోజుకో పేరుతో ఆంజనేయ అష్టోత్తరం మాత్రం చేస్తూ ఉండేది. అన్నయ్య మాత్రం ‘‘ఏడే నా చంద్రుడు? ప్రపంచానికి నెలకో పున్నమి అయితే మన ఇంట్లో రోజూ పున్నమే’’ అనేవాడు.
మా వదిన మా అన్నయ్య వంక చూచి మూతి తిప్పుతూ వెక్కిరించేది.

06/18/2017 - 21:28

మామ్మ తలమీద చేయి వేసి ప్రేమగా నిమురుతూ ‘అబ్బాయి పుట్టాడురా’ అంది. వెర్రిగా మామ వంక చూచి కళ్ళు మూసుకున్నాను. పక్కకి ఒత్తిగిల్లి పడుకున్నాను.
కాసేపట్లో పక్క తొట్టెలోంచి పసిబిడ్డ ఏడుపు వినిపించింది.

06/18/2017 - 21:30

కొంచెం అటూ ఇటూగా అనుకున్నవి సాధిస్తారు. మరికొందరు- తనలాంటివాళ్ళు. గాలి ఎటు వీస్తే అటు ఎగిరేవారు. ఎందుకీ తేడా? అని మామ్మని అడిగితే, అరటిపండు వలచి చేతిలో పెట్టినట్లు సమాధానం చెప్తుంది. అవి మనకి నచ్చాలి అంతే.
మామ్మ మనసులోకి రాగానే- పెదిమలపై చిరునవ్వు మెదిలింది. ఒక్కసారి ఆవిడ వడిలో తల పెట్టుకు పడుకోవాలనిపించింది.

06/16/2017 - 21:12

వస్తానని రాసిన మా అత్తగారు మాత్రం రాలేదు. చివరలో అనుకోకుండా ఏదో ఇబ్బంది వచ్చిందని కబురు చేశారు.
విజయవాడలో వున్న వాళ్ళ బంధువుల ద్వారా నాకో మంచి చీర, ఒక జత బంగారు గాజులు పంపించారు.

06/15/2017 - 21:10

మా మామ్మ నాకు మంచి మామ్మే గాని, మా అమ్మకు గట్టి అత్తగారు! మా నాన్న మా మామ్మకు ఒక్కడే కొడుకు. దాంతో ఆవిడ దృష్టి అంతా మా నాన్నమీదే! చివరి రోజు వరకు నాన్న భోజనాన్ని పర్యవేక్షణ చేస్తూనే ఉండేది. అమ్మ మనసులో ఏమనుకున్నా, మామ్మను బయటకు మాత్రం ఏమీ అనేది కాదు. నా ఉద్దేశ్యంలో అమ్మా, నాన్న పెళ్లి చేసుకున్న కొత్తలో నాన్నకు అమ్మ ఇచ్చిన మాట అయి ఉంటుంది.

06/14/2017 - 21:05

నాన్న తల ఎత్తి అన్నయ్య వంక చూచాడు కాఫీ అందుకుంటూ.
‘‘కల్యాణి దిగులుపడుతోంది. భయపడుతోంది. నాకు ఇది సరైన పనిగా తోచడంలేదు’’ అన్నాడు. ‘‘కాని, రఘు, అతని తల్లిదండ్రులు..!’’ అనబోయారు నాన్న.
నాన్న మాటకు అడ్డువస్తూ అన్నాడు. ‘‘నిజమే! నాకు తెలుసు కాని, వాళ్ళకు కల్యాణి సందిగ్ధం అర్థం కావడంలేదు. దాని భయాలు, దాని సెంటిమెంట్స్ అర్థం కావు’’ అన్నాడు అన్నయ్య.
‘‘అవుననుకో..’’

Pages