S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

11/20/2019 - 22:48

తనకింద గొప్ప నాయకుడు దొరికినందుకు నా పూర్వజన్మల పూజాఫలమే కారణమై ఉండాలని ఆమె విశ్వాసం.
‘‘ఇంత త్వరగా వస్తావనుకోలేదు- అయినా విరహాన్ని భరించటం అంత తేలిక కాదని తెలుసనుకో!’’

11/19/2019 - 22:53

ముఖ్యంగా సంపెంగి వాసనలంటే నిజంగా మత్తుతో తూలిపోతున్నట్లుంటుంది తనకు. బహుశా తన నాయకునిక్కూడా అవి ఎంతో ఇష్టమవటంవల్లనే వాటిని అత్యధికంగా ఇక్కడ సమకూర్చి ఉండాలి.
ఆ సంపెంగలన్నిటినీ మాలగా గుచ్చి జడలో తురుముకుందామనుకుందామె. మరి ఊదీ, దారమెక్కడ? రాత్రి వీరభద్రుడు ఆ పాడు గూడు చీకటి గుహలోంచి దారపు ఉండ తీసి తన రవికె కుట్టిన సంగతి ఆమెకు గుర్తుకొచ్చింది.

11/18/2019 - 23:19

మల్లెపువ్వులు ఆరబోసినట్లుగా తెల్లని దుప్పటి పరచబడి వున్నది. సుగంధాలు వెదజల్లే రకరకాల పువ్వులు పక్కమీద విరజిమ్మబడి ఉన్నవి. ఒక మూల చిన్న బల్లమీద పాత్రలో ఇసుక పోసి అందులో గుచ్చబడిన అగరువత్తుల పొగ ఘుమఘుమలాడుతూ గదంతా అలముకుంటున్నది.
గది వాకిట అల్లిక పనిచేసిన తెర దించి ఉన్నది. ఒక చిన్న బల్లమీద తాంబూలానికి అనువైన ద్రవ్యాలూ, చందనమూ, కస్తూరీ, జవ్వాదీ మొదలైన సుగంధ ద్రవ్యాలూ అమర్చబడినవి.

11/17/2019 - 22:18

అంతేకాదు, దృఢమైన లోహమనబడే ఉక్కు కూడా, వేడిమీద విడవకుండా దెబ్బలు వేస్తే కావలసినవిధంగా సాగుతుంది. అందులోనే కాస్త మెలకువ అవసరం అంతే’’
‘‘రాణీ! మీరు చెప్పినంత తేలికగా తోచదు’’ అన్నది సరస్వతి.

11/16/2019 - 21:53

అంతేకాదు- ఇప్పటికి జరిగిపోయిందేదో దాన్ని జరగకుండా ఉంచగలవారెవ్వరూ లేరు. ఇక జరగబోయేదాన్ని తానే స్వతంత్రించి నిర్ణయించటంకన్నా, రాణి సూచనల్ని అనుసరించి నడుచుకుంటే తనకొక రక్షణ ఏర్పడుతుంది.
‘చెపుతాలే రాణీ.. మీరు స్నానానికి సిద్ధంకండి’’ అన్నది సరస్వతి.

11/14/2019 - 23:09

పాలరాతి బుగ్గలమీద పగుళ్ళు ఏర్పడ్డ విధంగా చారలు కూడాను.! ఇపుడు తెలిసిందా అక్కా!.. మదనుడు స్ర్తి హృదయాన్ని ఎంత అల్లకల్లోలం చేస్తాడో! ఇకముందు నన్ను దెప్పిపొడవకుండా నా మన్మథావస్థ ఎలాంటిదో స్వయంగా తెలుసుకోగల జ్ఞానం నీకు వచ్చినందుకు ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను. అది సరే గాని.. ఎలా ఉన్నదా అనుభూతి! బావగారి రసికత్వాన్ని గూర్చి కాస్త చెప్పుదూ!’’
సరస్వతి మెదలకుండా ఊరుకున్నది.

11/14/2019 - 00:46

గాలిలో తేలిపోతూన్నట్లనిపిస్తోంది.

11/12/2019 - 19:01

‘‘మీరు కుట్టిందాన్ని మీరే చింపేసేట్లున్నారు- వదలండి’’ అని ఆమె గుంజుకోబోయి, ఆ పని చేస్తే మరికొన్ని కుట్లను తాను తెంపుకున్నట్లవుతుందని, మృదువుగా, అనునయిస్తూ వీరభద్రుని బాహువుల్లోంచి మెల్లిగా బైటపడింది.
‘‘ఇక నాకు సెలవిప్పించండి.. అన్నట్లు నా మేలి ముసుగూ, పాదరక్ష సావిట్లోనే ఉండిపోయినవి’’ అన్నదామె.
‘‘తెచ్చిస్తాను ఉండు’’ అని వీరభద్రుడు బయలుదేరబోయాడు.

11/11/2019 - 18:58

రుూ పెదవుల మీద వరసాగ్గా మీ పంటి గుర్తులు. ఎలా కందిపోయినవో!’’ అన్నది, చిమచిమలాడుతున్న పెదవులను నాలికతో రాచుకుంటూ.
ఇంతకుముందు రుూ బాధ తెలియలేదు; సరికదా మహదానందంగా వున్నది. ఆ ‘బాధానందం’లోంచి మొదటిదైన బాధ ఒక్కటే ఇపుడు ప్రత్యక్షమైంది.
వీరభద్రుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ ‘‘అది ‘మణిమాల’ అనే దంతక్షత ప్రయోగం ప్రేయసీ! ప్రియుడు తన జ్ఞాపకార్థం వేసిన ముద్రరా!’’ అన్నాడు.

11/11/2019 - 18:55

‘‘నేనా?’’ అని ఒక్కక్షణం ఆలోచించి ‘‘అక్కుపక్షిని సరేనా?’’ అన్నాడు వీరభద్రుడు.
అతని చమత్కారానికి సరస్వతి నవ్వు ఆపుకోలేకపోయింది.

Pages