S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

09/17/2019 - 20:01

‘‘ఎన్నాళ్లుగా జరిపించావు రుూ నాటకాన్ని?’’
సరస్వతి నిర్జీవ ప్రతిమవలె ఉండిపోయింది.
‘‘నాలుగో ముద్దాయిని విచారించవలసిన పనిలేదు!’’ అన్నాడు రాజు.
‘‘నాలుగో ముద్దాయి కూడానా? ఎవరు ప్రభూ!’’ అన్నాడు మంత్రి.

09/16/2019 - 19:21

ఆ నిజమేమిటో కక్కించగల సామర్థ్యం మాకున్నదనీ నీకు తెలుసు. సరే నీవిప్పడన్నమాటను కూడా అంగీకరిస్తున్నాను. నీకిస్తున్న ఒకో అవకాశమే నీ పాలిట యమపాశంగా మారుతుందని గుర్తుంచుకో!’’ అన్నాడు రాజు.
రాజు సరస్వతిని ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదో ఎవరికీ అర్థం కావటంలేదు. బహుశా జయపాలుని సాక్ష్యం ఇంకా పూర్తికాలేదని అందరూ అనుకుంటున్నారు.
హఠాత్తుగా రాజు ‘‘వీణ్ని సోదా చేయండి!’’ అన్నాడు జయపాలుణ్ని చూపుతూ.

09/15/2019 - 22:28

రాజు నీచులెవర్నీ నమ్మే స్థితిలో లేడు. అందుకనే మంత్రినే స్వయంగా వెళ్లి రమ్మన్నాడు!
‘‘రక్షణ పర్యవేక్షణాధికారి ఎక్కడ?’’ అన్నాడు రాజు.
ఒక యువకుడు సమీపించి ధర్మపాలునికి నమస్కరించాడు.
రాజు అతన్ని తేరిపారజూచి ‘‘నీ పర్యవేక్షణ ఎంత బాగా నిర్వహించబడుతున్నదో వేరుగా విచారించవలసిన పనిలేదు!’’ అన్నాడు. ‘‘దీనికంతకూ నీవు పరోక్షంగా బాధ్యుడివి!’’
ఆ యువకుడు వొణికిపోయాడు.

09/13/2019 - 20:21

ఆమె ఒక్కక్షణం రాజు వదనాన్ని సమీక్షించింది. ఆయన ముఖాన్ని కారుమేఘాలు కమ్మినవి. తీవ్రమైన ఆలోచనలలో ఆయన మునిగారని, సత్యాన్ని క్షణంలో, అర్జునుని వాడిబాణంతో పాతాళగంగ పైకి లేచి అంపశయ్యమీది భీష్ముని నోటికి అందినవిధంగా చేయగలరనే నమ్మకం సరస్వతికి ఏర్పడింది.
రాజు నోటినుంచి రాలే ముత్యాలు ఏరుకునేందుకు అందరూ సంసిద్ధులుగా ఉన్నారు. అవి నిజమైన రత్నాలే అవుతవనే ధైర్యంతో జయపాలుడు వేచి ఉన్నాడు.

09/12/2019 - 19:46

‘‘నవరాత్రీ ఉత్సవాల్లో చూశాను మహారాజా! ఆ తరువాత నాకు అతనితో పరిచయమూ లేదు. నేను ఎరగనే ఎరగను.. ఇప్పుడు అతని పురుష రూపం బైటపడేదాకా ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు!’’
‘‘మరి ఇంతకుముందు ‘ఇతను’ అని పురుషవాచకాన్ని ప్రయోగించావే.. స్ర్తి వేషంలో ఉన్నవాణ్ణి ఎలా గుర్తుపట్టావు? రుూ చీకట్లో అదెలా సాధ్యమైంది?’’ అన్నాడు ధర్మపాలుడు.

09/11/2019 - 19:17

ప్రపంచంలో తెలివిగలవాళ్ళు మూర్ఖుల్ని మోసం చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. అది సహజం కూడాను. ఐతే మూర్ఖులు కూడా ఒక్కోసారి అహంభావంతో, తాము కూడా తెలివిగల వాళ్ళమేనని పొరబడి, ఆ తెలివిని తెలివిగా ప్రయోగించబోయి, తమకు తెలియకుండానే బోర్లాపడి, తమ మూర్ఖత్వాల సంఖ్యకు మరొకటి కలుపుకుంటారు. ఇలాటిదే రుజూ అయ్యేందుకు జయపాలుడు ఇప్పుడు మరోసారి కొత్తగా ప్రారంభోత్సవం చేశాడని సరస్వతి పసిగట్టింది.

09/10/2019 - 20:01

జయపాలుడు తనను మోసం చేయాలనీ, తనను అనుభవించి తీరాలనీ తిరగబడ్డాడు. ఈ విధంగా దుష్టచతుష్టయంలో ప్రతి ఒక్కరు మరొకర్ని మోసగించాలనే తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు.
అయితే విధి పన్నిన బ్రహ్మాండమైన, అతి గోప్యమైన, కంటికి కానరాని వల మొత్తం నలుగుర్నీ మోసం చేయనే చేసింది కదా!

09/09/2019 - 20:02

ఇ ప్పుడిక తన కన్యాత్వాన్ని కాపాడుకోవాలనే కోర్కె నశించిందామెకు. లోకువైపోకుండా, గౌరవ మర్యాదలకు లోటు రాకుండా దాన్ని ఎలా ఆర్పించటమూ అనే తికమకలో పడింది సరస్వతి.
జయపాలుడు రెండడుగులు వెనక్కు వేశాడు. బుసలు కొట్టే తాచుపాము కాటువేసే వాటం కోసం తలను వెనక్కు లాక్కున్నట్లున్నది అతని ప్రవర్తన. అతని వెనుక వున్న కుడ్యదీపిక కారణంగా అతని నీడ బ్రహ్మరాక్షసల్లే అతని ముందు చాలా స్థలాన్ని ఆక్రమించింది.

09/08/2019 - 23:03

అంతేకాదు నీచకార్యాలకు ఎంతో విలువ చెల్లించబడుతుందనీ అతనికి తెలుసు. అందుకనే తనను కోరాడు. తన రాణిని కోరేందుక్కూడా వెనుకాడననీ అన్నాడు. వీడికి ఇంత సాహసాన్నిచ్చింది తాము పాల్గొన్న ఈ నీచ కార్యమే కదా!

09/06/2019 - 19:30

తను అందుకోలేనంత దూరం దాకా జయపాలుడ్ని తరిమానని సరస్వతి అర్థం చేసుకున్నది. తన ప్రణయపాశంలో ఘోరంగా ఇరుక్కుపోయిన జయపాలుడ్ని చూసి, తన అందచందాలకు గర్వించాలా, లేక తను తీసుకున్న గోతిలో తానే పడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నందుకు విచారపడాలా!
‘‘ఇప్పుడెట్లా? రాణి వేచి ఉంటుంది!’’

Pages