S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

02/23/2020 - 22:58

‘‘మీ బావ ఎన్ని మాటలన్నా వేళాకోళంగానే అన్నాడు లెమ్మని నీవనుకొంటే అనుకొని ఉండొచ్చు. కానీ, నన్ను ప్రాచ్యదేశాల మహారాణిని పట్టుకొని ‘వ్యభిచారిణి’ ‘కులట’ అన్నాడు. ఏంటనీ! నేను నీ భార్యను. భార్యకు జరిగే అవమానాన్ని సైతం భరించే భర్త. ఒక పురుషుడా? ఆడదానె్నక్కడో దూరదేశాల్లో బహిరంగంగా కులట అనే సాహసం వాడికున్నదా? చివరకు తన పెంపుడు తండ్రికి ప్రాణంలో ప్రాణంగా గడిపిన నన్ను మాతృసమానను గౌరవించటం ఇదేనా?

02/22/2020 - 22:18

తెగని ఆలోచనలతో అతను సతమతమయ్యాడు. రోమ్‌లో నిజంగా ఏం జరుగుతున్నదో తెలుసుకోవాలి. తనకక్కడ మిత్రులెందరో ఉన్నారు. అంత తేలిగ్గా తనను దేశద్రోహి చేయటమనేది ఆక్టోవియన్ తరం కాదు.

02/20/2020 - 22:43

‘‘నోర్ముయ్!’’ అన్నాడొక సభ్యుడు. ‘‘ఏంటనీని దేశద్రోహి అన్నందుకు ది సర్వాధికార వర్గ సభ కానట్లయితే, నీ నాలుక కోసి పారేసేవాణ్ని. ఆహా! ఏం దేశభక్తుడు ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడండీ! సీజర్‌ను హత్య చేసిన వాళ్లమీద పగ తీర్చుకున్న పితృభక్తి పరాయణుడు! ఏంటనీయే లేనట్లయితే, ఈపాటికి నీవు నీ పెంపుడు తండ్రిని కలుసుకుని ఉండేవాడివి!’’

02/19/2020 - 22:33

‘‘లోగడ అతను క్లియోపాత్రాను పెళ్లాడిననాడు రోమన్ ఆ క్రమంలో ఉన్న చిన్న రాజ్యాలు కొన్నింటిని ఈజిప్టుకు కానుకలుగా సమర్పించాడు. దీనికి మన అనుమతి లేదు. ఎంతవరకూ నిజమోనని కూడా వేచి ఉన్నాం కదా!

02/18/2020 - 22:36

రోమన్ సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన తూర్పు దేశాల పాలనలో సర్వాధికారినైన మార్క్ ఏంటనీ ఈజిప్టు పాలనాధికారిగా ఈ అధికార పత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నాను.
తూర్పు దేశాల పాలకురాలుగా మహారాణి ఏడవ క్లియోపాత్రాను రోమ్ అంగీకరిస్తూన్నది. ప్రపంచంలో ఇంత కన్న గొప్ప రాణి లేదని కూడా ఒప్పుకుంటున్నాము.

02/17/2020 - 22:28

ఈ ఏంటనీ గాడు తనకు శత్రువని అతనెప్పుడో తేల్చుకున్నాడు.
అందునా తూర్పుదిశకు దేదీప్యమానంగా సర్వ సౌఖ్యాలతో విరాజిల్లే ఈజిప్టుకు పాలనాధికారిగా కొత్త బిరుదు పొందిన ఏంటనీ ఈజిప్షియన్ రాణికి భర్తగా ఆమె ద్వారా సంతానాన్ని పొందినవాడు తనకు బలవత్తరమైన శత్రువుగానే రూపొందాడు.

02/16/2020 - 23:57

‘‘ఏదో తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నావ్ రాణీ! అయినా, నేను నీ మాట కాదనను. నీ అభిప్రాయాన్ననుసరించే ఈ లోకం తల్లకిందులయ్యేది గాక, నీ దగ్గరే వుంటాను సరేనా?’’ అన్నాడను. ‘‘ఏం అంతలోనే జారిపొయ్యారు? మాటల్లోనే ఇంత తారతమ్యం ఉంటే ఎలా? నేను ఆలోచిస్తున్నది వేరు విషయం’’ అన్నదామె.
‘ఏమిటిది?’

02/15/2020 - 22:10

పర్షియన్ సరిహద్దుల్లోనూ, ఆర్మీనియాలోనూ తాను పడిన పాట్లన్నీ ఆమెకు విన్నవించుకొని, తన తప్పేమీ లేదని నచ్చచెప్పవలసిన దుర్భర పరిస్థితి ఉంటుందనుకున్నాడు. కాని ఆమె రుూ సంవత్సరంలోనూ గొప్ప విశేషాలేమీ జరగనట్లే, చాలా మామూలుగానే ఆనందంగానూ నవ్వుతూ ఎదురొచ్చేటప్పటికి ఏంటనీ ‘బతికా!’ననుకున్నాడు.

02/13/2020 - 23:53

ఐతే ఈసారి విలాసవస్తువులూ, అందమైన అమ్మాయిలూ, ఖరీదైన మత్తు పదార్థాలూ లేవు. ధ్యానం, దుస్తులు ముఖ్యగా పంపబడిన వస్తువులు. వీటిని చూడగానే ఏంటనీ మొహం విప్పారింది. కాని, అతనికి ఇవి చాలవు. కొంత బంగారం కూడా రానిదే, విసుగెత్తిన సేనలకు వేతనాలను అతను చెల్లించలేదు.

02/12/2020 - 22:40

ఈ ప్రయాణంలోనే సైనికులు, నాయకులూ అలసిపొయ్యారు.
వారు యుద్ధమైతే చేస్తారు కానీ- దేశం కాని దేశంలో అసలు దారే తెలియకుండా, బరువైన ఆయుధాల్నీ, ఆహార పదార్థాలనూ, నీటినీ కూడా మోసుకుంటూ రోజూ మైళ్ళు మైళ్ళు నడవటమంటే మాటలు కాదు. ఈ ప్రయాణంతోనే అలసి సొలసి, విసుగుజెందిన వీరు, తీరా యుద్ధరంగంలో ఏం పోరాడుతారనేది పెద్ద ప్రశ్నయింది.

Pages