S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

09/18/2018 - 19:01

పచ్చబొట్టు లొంగుబాటు
హాయ్ ఫ్రెండ్స్!

09/17/2018 - 19:34

‘‘తలనొప్పిగా ఉందా? అలా ఉన్నావేం?’’
‘‘ఏం లేదు. బాగానే ఉన్నాను’’ అంది విద్య వినీల్ దగ్గర బయటపడడం ఇష్టంలేక.
‘‘విద్యా! నీ గురించి నాకు తెలియదా? ఏదో ఉంది. ఏమీ లేకపోతే మా విద్య ముఖం ఇంత చిన్నబోతుందా? నాతో చెప్పకూడదా’’
‘‘అలా ఏం లేదు’’ తప్పించుకోబోయింది.
‘‘మరి చెప్పమ్మా!’’’
‘‘అన్నయ్య నాతో అబద్ధమాడాడు. అది నేను సహించలేకపోతున్నాను’’.
‘‘ఏమని?’’

09/16/2018 - 22:21

పసిపిల్లలాంటి ఆ మనస్తత్వాన్ని చూసి నవ్వుకున్నరిద్దరూ.
***
ఉదయం లేచిన దగ్గరనుంచీ టిఫినయ్యిందా? టిఫినయ్యిందా? అంటూ పదిసార్లు అడిగారు విద్యను.
‘‘అయిపోతోంది నానమ్మా!’’ విద్య సమాధానం.
‘‘నేను ఆలస్యంగా వెళ్లాలని లేట్ చేస్తున్నావేమో! నువ్వు తొందరగా చెయ్యకపోతే తినకుండానే వెళ్లిపోతాను’’.
ఇక లాభం లేదని చకచకా గరిటె తిప్పింది హాస్పిటల్‌లో కత్తెర తిప్పినట్లే.

09/14/2018 - 19:28

‘‘అనుకోండి. నిజంగా నేనే పచ్చబొట్టునయితే, చాలా గర్విస్తాను. మేము రాయటంలో చూపే ఉద్యమ పటిమ నిజ జీవితంలో చూపెట్టలేకపోతున్నాం. కానీ పచ్చబొట్టు అలా కాదు. నిజ జీవితంలో ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తూ మగజాతి కళ్ళు తెరిపిస్తోంది. ఆ గొప్పతనం ఆమెదే. ఒకరి గొప్పదనాన్ని నేను నా కాపాదించుకోలేదు. నేను పచ్చబొట్టుని కాను’’.
‘‘మరి అలాంటపుడు పచ్చబొట్టు వేసే పరికరాలు మీ గదిలోకి ఎలా వచ్చాయ్?’’

09/12/2018 - 19:23

‘‘మీరిద్దరూ అనే్వష్ వచ్చాక తింటారా? నాతో కానిస్తారా?’’
‘‘నీతోనే నానమ్మా! మామూలుగా అయితే అన్నయ్య వచ్చేదాకా ఉండి ముగ్గురం కలిసి చేస్తాం. ఈ రోజు నీ కోసం ముందే తినేస్తాం!’
‘‘్ఫర్వాలేదు. అప్పుడే ఏం తింటారు? అన్నయ్యతో తినండి’’
‘‘నువ్వు ఊరుకో నానమ్మా!’’ అంటూనే కంచాలు, మంచి నీళ్ళు పెట్టేసింది.
అన్ని సామానులు దగ్గిరకు చేర్చాక వినీల్‌ని వెళ్లి పిలుచుకొని వచ్చింది.

09/12/2018 - 19:16

‘‘శ్రీకాళహస్తి అంటే లోకప్రసిద్ధమైన శివక్షేత్రం. భారతదేశంలో ఉన్న శివక్షేత్రాలన్నింటిలో ఈ క్షేత్రాన్ని తలమానికంగా చెప్పుకుంటారు. పంచాభూత క్షేత్రాలలో ఇది వాయుక్షేత్రం. స్వయంభూమూర్తిగా, విరాట్ మూర్తిగా విలసిల్లుతున్నాడు. దీనినే దక్షిణ కైలాసమని, భాస్కర క్షేత్రమని కూడా అంటారు. అంతెందుకు తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వరుని దర్శించుకున్న వారందరూ తప్పక శ్రీకాళహస్తిలో శివుడుని దర్శించాలని కూడా అంటారు.

09/10/2018 - 18:39

పోస్ట్‌మాన్ తతంగమంతా ఉత్త గ్యాస్ అని నిన్ననే అనుకున్నాడు. అలాగే అయింది. ఇక ఆలోచించేదేముంది?
అప్పుడు తృప్తి వెళ్లిన ఇల్లు సంగతి గుర్తువచ్చింది. ఆ ఇంట్లో ఎవరుంటారు? ఏమిటి? ఇది ఆఫీసు వర్క్ కాదు కాబట్టి డ్యూటీ లేనప్పుడు తనే కనుక్కుందామనుకున్నాడు అనే్వష్. తర్వాత కనుక్కుంటే అసలామెకు సంబంధించిన వారెవరూ అక్కడ లేరని తెలిసింది.
***

09/07/2018 - 19:20

రేపు ప్రొద్దున ఎనిమిది గంటలకు పెద్ద పోస్ట్ఫాసుకు వెళితే విషయం క్లియర్ అయిపోతుంది. కానిస్టేబుల్స్‌ని పంపితే ఎక్కడ తప్పు చేస్తారో అని ప్రతి చిన్న విషయానికి పచ్చబొట్టు విషయంలో తనే హాజరవుతున్నాడు.
ఒక పచ్చబొట్టునేం ఖర్మం తన ఊర్లో పచ్చబొట్టు పడ్డవాళ్లందరినీ కూడా అదేపనిగా విచారణ జరుపుతున్నాడు. ఒక్కళ్ళనోటినుంచీ కూడా సరైన సమాధానం వినిపించటంలేదు.

09/06/2018 - 19:34

రెండు గంటల శ్రమ తర్వాత పండంటి పాపాయిని ప్రసవించిందామె.
తేలికగా ఊపిరి పీల్చుకుంది విద్య.
పేషెంట్ టెన్షన్ పడుతుంటే తమకు టెన్షన్ ఉండదు కానీ వాళ్ళ అవస్థకు జాలివేస్తుంది. బిడ్డ పుట్టిన ఆనందంలో వాళ్ళ కళ్ళల్లోకి వెలుగువస్తే తమ కళ్ళలోకి రిలీఫ్ వస్తుంది.
బయటకు వచ్చిన విద్య చేతిలో స్వీట్ బాక్స్ ఉంచాడు అమ్మాయి భర్త.

09/05/2018 - 18:58

అసలా డబ్బా కూడా కొద్దిగా చీకట్లోనే ఉందన్నాడు. అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటుందా ప్రతి విషయంలో? ఒక్కచోట కూడా తప్పు చెయ్యదేం? ఎన్నో కేసులు పట్టుకున్నారంటే ఏదో చిన్న ‘క్లూ’ తమకు దొరకటంవలనే!

Pages