నేర్చుకుందాం

శ్రీనరసింహ శతకము

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సీ. ఇభరాజ వరద ! నినె్నంత పిల్చినఁగాని
మారుపల్కవదేమి- వౌనితనము
మునిజనార్చిత! నిన్ను మ్రొక్కి వేడినఁ గాని
కనులఁబడవదేమి గడుసుఁ దనము?
చాల దైన్యము నొంది చాటు చొచ్చిన ఁగాని
భాగ్యమియ్యవదేమి ప్రౌఢితనము
స్థిరముగా నీ పాద సేవఁ జేసెదనన్న
దొరకఁ జాలవదేమి -్ధర్తతనము
తే: మోక్షదాయక! ఇటువంటి మూర్ఖజనుని
కష్టపెట్టిన నీకేమి కడుపు నిండు
భూషణ వికాస!శ్రీధర్మపుర నివాస!
దుష్టసంహార! నరసింహ! దురిత దూర!
భావం: గజేంద్రుని రక్షించిన ఓ స్వామీ, నోరారా నిన్ను పిల్చినా మారు పల్కకున్నావు నీకెన్ని దండాలు పెట్టినా కండ్లకగుపించవు ఏమా గడసుదనము? ఎంతో దైన్యంతో నీ మరువు జొచ్చినా భోగభాగ్యాలొసంగవు - ఏమా గొప్పదనము? తెగబడి నీ పాదసేవ చేస్తానన్నా దొరకవు. ఏమా దుర్మార్గం. మోక్షదాతవైన ఓ నరసింహా నావంటి అమాయకున్ని కష్టపడితే నీకు కడుపు నిండుతుందా?