నేర్చుకుందాం

శ్రీనరసింహ శతకము

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సీ. నీమీద కీర్తనల్ నిత్యగానము సేసె
రమ్యమొందింప నారదుఁడఁగాను
సావధానముగ నీ చరణ పంకజ సేవ
సలిపి మెప్పింపంగ శబరిఁగాను
బాల్యమప్పటి నుండి భక్తి నీయందున
గలుగఁగ ప్రహ్లాద ఘనుఁడఁగాను
ఘనముగా నీమీఁద గ్రంథముల్ గల్పించి
వినుతి సేయును వ్యాసమునిని గాను
తే॥ సాధుఁడను, మూర్‌కమతి మనుష్యాధముఁడను
హీనుఁడను సుమ్మి నీవు ననే్నలు కొనుము
భూషణ వికాస ! శ్రీధర్మపురనివాస!
దుష్టసంహార! నరసింహ! దురిత దూర!

భావం:
ఓ స్వామీ ! నీపై పాటలు పాడి మెప్పించుదామంటే నేను నారదుణ్ణికాను. భక్తి నీ పాదపద్మాల నర్చిం మెప్పు సంపాదించటానికి నేన శబరికాను, చిన్ననాటి నుంచి భక్త్భివం కల్గి ఉండడానికి నేను ప్రహ్లాదుడిని కాను. నీపై కృతులు వ్రాయటానికి వ్యాసుణ్ణి అసలే కాను. మానవుల్లోకనిష్టుణ్ణి సుమా! నన్ను కాపాడు