నేర్చుకుందాం

శ్రీనరసింహ శతకము

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సీ అడవి పక్షులకెవ్వఁడా హారమిచ్చెను
మృగజాతికెవ్వఁడు మేత పెట్టె?
జలచరాదులకు భోజనమెవ్వఁడి ప్పించె?
చెట్లకెవ్వఁడు నీరు చేది పోసె?
స్ర్తిల గర్భంబులన్ శిశులనెవ్వఁడు బెంచె?
ఫణుల కెవ్వఁడు పోసెఁ బరగవిషము
మధుపాళికెవ్వండు మకరందమొనరించె?
పశుల కెవ్వఁడొసంగెఁ బచ్చిపూరి?
తే జీవకోట్లను బోషింపనీవెకాని
వెఱె యొక దాత లేఁడయ్య వెదకి చూడ!
భూషణవికాస! శ్రీ్ధర్మపురనివాస!
దుష్టసంహార! నరసింహ! దురితదూర!
భావం: ఓ స్వామీ! అడవి పక్షులకాహారాన్ని, అడవి మృగాలకు మేతని, జలచరాలకు తిండి, చెట్లకు నీరు, గర్భస్థ శిశువులకు పోషణ, పాములకు విషం, తుమ్మెదలకు తేనె, పసులకు పచ్చిగడ్డి ఎవరు కూర్చినారు? ఈ సమస్త జీవరాశుల్ని పోషించగల దాతవు నీవుదప్ప వేరొకరెవ్వరు లేరు.