నేర్చుకుందాం

శ్రీనరసింహ శతకము

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సీ కమలలోచన నన్ను గన్న తండ్రివి గాన
నిన్ను నేమఱకుంటి నేను విడక
ఉదరపోషణకునై యొకరి నేనాసింప
నేర నా కన్నంబు నీవు పెట్టు
పెట్టలేనంటివా పిన్న పెద్దలలోనఁ
దగవుకిప్పుడు దీయఁదలఁచినాను
ధనము భారంబైనఁ దల కిరీటము నమ్ము
కుండలమ్ములు పైడి గొలుసులమ్ము
తే కొసకు నీ శంఖ చక్రముల్ కుదువఁబెట్టి
గ్రాసము నొసంగి పోషించు కపట ముడిగి
భూషణ వికాస! శ్రీ ధర్మపురనివాస!
దుష్టసంహార! నరసింహ! దురితదూర!

భావం: ఓ నరసింహస్వామీ! పద్మనేత్రా! నాకు జన్మనిచ్చిన తండ్రివి నీవే. అందువల్ల నినే్న నమ్ముకున్నాను. పొట్టపోసుకోవటానికి నేనెవ్వరి పంచను జేరను. నీవే నాకన్నం పెట్టాలి. పెట్టలేకపోయావో చిన్నవారిలోకి, పెద్దల్లోకి తగవుకు పిలుస్తాను. నాకు తిండిపెట్టడం నీకు కష్టమైతే కిరీటం, కుండలాలు, బంగారుహారాలు, శంఖచక్రాలు కుదువబెట్టి నన్ను పోషించు.