నేర్చుకుందాం

శ్రీనరసింహ శతకము

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సీ. ఫణుల పుట్టల మీద బవ్వళించిన యట్లు
పులుల చోటుల జేర బోయినట్లు
మకరి వర్గంబున్న మడుగు జొచ్చినయట్లు
గంగదాపున నిండ్లు గట్టినట్లు
చదల భూమిని మంచి చాప బరచినట్లు
ఓటు బిందెల బాలనుంచినట్లు
వెఱ్ఱి వానికి బహు విత్తమిచ్చిన యట్లు
కమ్మగుడిసెల యందు గాల్చినట్లు
తే. స్వామి! నీభక్తవరులు దుర్జనుల తోట
జెలిమి చేసినట్లయ్యిన జేటు వచ్చు
భూషణ వికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!
దుష్టసంహార ! నరసింహ! దురిత దూర!
*
భావం: ఓ నరసింహ స్వామి! పాములున్న పుట్టలపై పడుకొన్నట్లు పులులున్న గుహలోనికి చొచ్చినట్లు మొసళ్లుండే చెరువులో దూకినట్లు గంగ ఒడ్డున ఇల్లుకట్టుకొన్నట్లు చెదలున్న నేలపై చాప పరిచినట్లు తాటిపాకలో మందు సామగ్రి కాల్చినట్లు నీ భక్తులు దుర్జనులతో చెలిమి చేస్తే ప్రమాదం తప్పదు.