Others

యోగ భారతం

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పొందలేనిదాన్ని సాధించగలగడాన్ని యోగం అంటారు. ఉదాహరణకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం. దీన్ని సాధించడం అంత సులభం ఏమీ కాదు. సాధించాలంటే అందుకు తగ్గట్టుగా శరీరాన్ని తయారుచేసుకోవాలి. ఈ సాధనే యోగా. ఈ సాధన చేసేవారిని పూర్వం యోగులు అనేవారు. యోగసాధన ద్వారా లక్ష్యాన్ని అంటే ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని పొందగలిగిన వారిని యోగయుక్తులు అంటారు. లక్ష్యసాధన ఒకఎత్తయితే, సాధించినదాన్ని పదిలపరచుకోవడం మరో ఎత్తు. మొదటిది యోగం, రెండోది క్షేమం. ఈ 3యోగక్షేమాల2 ప్రసక్తి భగవద్గీతలో కూడా వుంది. గీత తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో శ్లోకంలో అంటాడు భగవానుడు అర్జునుడితో- 34అనన్యా చింతయంతోమా యేజనాః పర్యూపాసతే, తేషామ్ నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్22 అని. అంటే 3వేరే ధ్యాస లేకుండా ననే్న తలుస్తూ, ననే్న ధ్యానిస్తూపోతే వారి యోగక్షేమాలు నేను చూసుకుంటాను2 అని స్థూలార్థం. అలాగే, 3అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాసా2 అనేదానితో 3బాదరాయణ బ్రహ్మసూత్రాలు2 మొదలవుతాయి. (ఈ బ్రహ్మసూత్రాలు వేదవ్యాస విరచితమనీ, కాదు బాదరాయణుడు రాశాడనీ కొన్ని వాదాలు వున్నాయి. ఆ ఇద్దరూ ఒకరనే వాదం కూడా వుంది, అది వేరే విషయం) బ్రహ్మసూత్రాలలో చెప్పిన అధాతో అంటే అటు పిమ్మట... శరీరాన్ని యోగాతో ఆత్మసాక్షాత్కారానికి అనువుగా మార్చుకున్న పిమ్మట అని భాష్యం చెప్పుకోవచ్చు. శంకర భాష్యాన్ని ప్రముఖ పండితులు పుల్లెల రామచంద్రుడు తెనిగించి పుణ్యం కట్టుకున్నారు. అందులోని జిజ్ఞాస అధికరణంలో ఈ యోగ ప్రసక్తి వుంది. ఈ యోగ సూత్రాలను పతంజలి మహాముని వెలికితీసి ఒకచోట గుదిగుచ్చి పంచాంగాలతో, కర్మయోగము, రాజయోగము, భక్తియోగము, ధ్యానయోగము, జ్ఞానయోగములతో కూడిన 3యోగదర్శనం2 తయారుచేశారు. అదే పతంజలి యోగశాస్త్రంగా ఈనాటికీ మన్ననలు అందుకుంటోంది. పతంజలి యోగానికి ఇచ్చిన నిర్వచనం 3యోగసు కర్మ కౌశల్యం2, 3చిత్తవృత్తి నిరోధం2. ఏ కర్మ (పని) చేసినా దాన్ని నైపుణ్యంతో చేయడం, మానసిక చాంచల్యాలను జయించడం అని అర్థం చెప్పుకోవచ్చు.
ఇందుకోసం ఆయన సాధన చతుష్టయాన్ని ప్రబోధించారు. నిత్యా నిత్య వస్తువు వివేకజ్ఞానము, ఇహలోక పరలోక విషయ భోగ వైరాగ్యము, శమదమాది సాధన సంపద, మోక్షం పొందాలనే తీవ్రమైన వాంఛ- ఈ నాలుగు అలవరచుకుని యోగసాధన మొదలుపెట్టాలి. శమదమాది సాధన సంపద అంటే ఒకటి శమము (మనోనిగ్రహము), రెండు దమము (బాహ్య ఇంద్రియ నిగ్రహము) మూడు ఉపరతి (విషయాలనుంచి వెనక్కు మరలడం) నాలుగు తితిక్ష (సహనం) అయిదు శ్రద్ధ (శాస్త్రాదుల పట్ల పరిపూర్ణ విశ్వాసం). ఈ అయిదూ యోగసాధకుడికి అత్యవసరం. బ్రహ్మ సూత్రాలలో చెప్పిన మొదటి సూత్రం 3యధాతో బ్రహ్మజిజ్ఞాస2 అంటే అటుపిమ్మట అనేది, 3ఈ అయిదూ సాధించిన2 పిమ్మట అనేది గ్రాహ్యం. తద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కార సాధన సులభం అవుతుంది. ఈ నైపుణ్యం అలవరచుకోవడం కోసం కర్మయోగాది పంచ యోగాలు ఉపయోగపడతాయి. కర్మ, రాజ, భక్తి, ధ్యాన, జ్ఞాన యోగాలు కర్మతో మొదలయి జ్ఞానంతో అంతమవుతాయి. ఈ జ్ఞాన సాధనతో యోగి యోగుయుక్తుడు / యోగసిద్ధుడు కాగలుగుతాడు.
పతంజలి చెప్పిన అష్టాంగ యోగంలో యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధ్యాన, ధారణ, సమాధి విభాగాలు వున్నాయి. ఇవన్నీ సరే, మామూలు మనిషికి ఇవన్నీ ఎందుకు అనే ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవుతుంది. మానవ శరీరం శాశ్వతం కాదు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నశించిపోయేదే. జీవుడు శాశ్వతం. అతడికి నాశనం లేదు. కానీ శరీరాన్ని ఆవహించుకుని వున్న జీవుడికి ఆ తాత్కాలిక ఆవాసంమీదనే మోజు. తద్వారా సంప్రాప్తించిన సుఖ దుఃఖాలతో మునిగితేలుతుంటాడు. ఈ అజ్ఞానం తొలగగానే లౌకిక వ్యవహారాలను నిర్లిప్త వైఖరితో పరికించే స్థితి వస్తుంది. ఇట్టి స్థితికే ముక్తి, కైవల్యం, అపవర్గం అని పేర్లు. ఇలాంటి స్థితిని దేహం వుండగానే చేరుకోగలిగితే అది జీవన్ముక్తి అనిపించుకుంటుంది. ఈ యావత్ యోగసాధన అంతా ఈ స్థితికి చేరుకోవడం కోసమే.

-భండారు శ్రీనివాసరావు 98491 30595