S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

రాజమండ్రి

01/24/2017 - 23:52

పురాణేతిహాసాల భారతంలో
నలకూబరుడికి కథ ఉంది!
మానవేతిహాసంలో - రూపాయి - రూపాల్లో
నల్లకుబేరుల కథలు కోకొల్లలు!
హతవిధీ - పాపాయిల్లా (దో)దాచుకున్నందుకు
పాపాల్లా - పెనుభూతంలా వెంటాడుతున్న సందర్భాలు
తెలుపు నలుపు వర్తమానం - మనిషికి వెతల కథల్నిస్తోంది!!
మార్తున్న ప్రపంచకంలో మొన్నటి బ్రెగ్జిట్‌లు -
ట్రంప్‌కార్డులు చర్విత చరణాలైనాయి

01/24/2017 - 23:49

ప్రతులకు
ఎస్‌ఎన్ శర్మ,
జి-4, మానస నెస్ట్,
ప్లాట్ 1960-61,
కాకతీయ హిల్స్, ప్రగతినగర్,
హైదరాబాద్ -90,
సెల్ : 92920 55531,
పేజీలు -91
వెల - రూ.80/-
**

12/31/2016 - 23:15

వయసులో సమానమైనా, బాలగంగాధర తిలక్ అందరిలోను పెద్దగా కనబడేవాడు. అందుకే వాడు క్లాసు లీడరయ్యాడు. ఐదో తరగతి వరకు వాడే లీడర్. పొడవుగా, నల్లగా, సన్నగా ఉండేవాడు. వాడికి చెవిపై ఓ కాయ ఉండేది. వాడిల్లు కూడా బడిసందు కెదురుగా ఉండేది. ఎప్పుడు కావలిస్తే అప్పుడు ఇంటికెళ్లి వచ్చేసేవాడు. బడికి ఉత్తరంవైపు పెద్ద చెరువు. చెరువుకు అవతలి పక్కన చింతచెట్లు, ఆసుపత్రి ఉండేది.

12/25/2016 - 08:18

‘ఇదిగో మామా! పొయ్యి మీద కాగులో యేన్నీళ్లు కాగుతున్నాయి. ఈ బక్కెట్లో వంపి ఇస్తానుండు. కాసిని యేన్నీళ్లు పోసుకుంటే వళ్లు నొప్పులవీ తగ్గుతాయి కదా’ అంది మెల్లిగా. ‘ఒసేయ్! గుళ్లో ఈయాళ ఎంత వైభోగంగా ఉంటుందో? పెందలకాడే ఎల్లిపోవాలి, నీతో ఊసులాడ్తే నాకాలస్యం అయిపోతుంది’ అంటూ నాల్గు బాల్చీలు తోడుకొని ‘తానం చేసి ఐదే నిమిషాల్లో వస్తాను, ఈలోగా టీ కాయివే’ అంటూ భార్యని పురమాయించాడు.

12/16/2016 - 23:34

ఒలియో... ఒలియో... ఒలియో... రాతేలగలవాడా రారా పోలిగాడా... పాట పాడుతూ సుక్క పోలిగాడిని బుగ్గమీద చిటికెవేసి నల్లని మేఘంలో మెరుపు మెరిసినట్టు నవ్వింది...
ఏటీ ఇయ్యాల మా జోరుగా ఉంది నీపని... సింత పూల రైక గట్టావు... కలవపువ్వు కొప్పులోబెట్టావ్... నెమలికంఠం సీర గట్టావ్... ఏదో ఇసేసముందన్నమాట...
లేము మామా... ఇసేసమేంలేదు... అహ ఉందిలే మావ!

12/11/2016 - 01:56

‘నాలుగు రోజులుగా అనుకుంటున్న పనులు ఈ రోజైనా ఆఫీసుకు వెళ్లేప్పుడు పూర్తిచేయండి’ గుర్తుచేసింది శ్రీమతి కృష్ణమూర్తి.
‘అలాగే ఈ రోజు ముఖ్యమైన రెండు పనులు పూర్తిచేస్తా’2చెప్పాడు కృష్ణమూర్తి.

12/11/2016 - 01:57

ప్రతులకు:
అద్దంకి బుద్ధచంద్రదేవ్
ప్రియదర్శిని బాలవిహార్
కొత్తపేట
తూ.గో.జిల్లా
సెల్: 9989244202
పేజీలు: 60, వెల: రూ.50/-
**

12/11/2016 - 01:41

వృద్ధాప్య వేదనకు నిలువుటద్దం... నాలుగో పాదం!
పేజీలు: 60; వెల : 40/-
ప్రతులకు:
దాట్ల దేవదానం రాజు
8-1-048
జక్రియా నగర్
యానాం - 533464
సెల్.నం.9440105987
**

11/29/2016 - 00:08

విశ్వనాథవారి ‘అమ్మ ప్రేమ’

‘తానో‘లాములు’, తండ్రి పేరెవరయా? ‘దాచా తమలాలు’ ‘నౌ
లే నాపే ర’న ‘నమ్మగాల’నగ నోలిందల్లి ‘కౌసల్య తం
డ్రీ నాఁగా’ననఁబోయి రాక కనులన్ నీర్వెట్ట ‘గౌసల్యనేఁ
గానే కానులె యమ్మనే’యని ప్రభున్ గౌసల్యముద్దాడెడిన్!
(రామాయణ కల్పవృక్షం - బాలకాండ - అవతార ఖండం - 334వ పద్యం)

Pages