S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వీక్లీ సీరియల్

08/24/2019 - 19:00

అతని ఆవేశం చూసి శకుని కూడా కంగారుపడ్డాడు.
‘నువ్వెళ్లు టైగర్! నీ ఆరోగ్యం బాగోలేదు. మనల్ని గురించి ఎందరు ఎన్ని రకాలుగా కథలల్ని చెప్పుకుంటున్నారో ఇవాళ కొత్తగా వింటున్నామా? నువ్వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకో’ అన్నాడు అనునయంగా.

08/17/2019 - 19:59

‘మైగాడ్! ఆ వచ్చింది విజయ్ నాయక్‌కి సంబంధించిన వాళ్లు కాదు కదా? అతనికి మన ముగ్గురి మీదా అనుమానం ఉంది’ అన్నాడు అనిల్ భయంగా.
‘అతనికెలా తెలుస్తుంది? అతనెక్కడికో దూర ప్రాంతాల కెళ్లాడని విన్నాను’ అన్నాడు కాంతారావు.

08/10/2019 - 19:29

‘పిల్లకాకివి నాకు సభ్యత గురించి చెప్తున్నావా? అయినా పేరు చెప్పడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు. నా పేరు శకుని’ అన్నాడతను గంభీరంగా.
‘శకునా?’ నాయక్, ప్రభూ కూడా ఒకేసారి అన్నారు విస్మయంగా.
‘ఎస్. నా పేరు శకుని. ఇక్కడి వాళ్లంతా స్వామి అంటారు. ఇప్పుడు చెప్పండి. మీరెందుకొచ్చారు? ఎలా వచ్చారు?’ అన్నాడు శకుని నిలదీసినట్టు.
కంగారు పడిపోయారు ప్రభు, నాయక్.

08/03/2019 - 19:38

పాతాళ స్వర్గానికి కాపలాగా భైరవి, భైరవుడు అనే దంపతులు ఉంటారు. నేనెలాలో వెళ్లి మీరు లోపలికెళ్లే మార్గం చూస్తాను. మీరు కందకం పక్కన ఉన్న చెట్లలో వుండి నేను సంకేతం ఇచ్చిన వెంటనే రండి’ అని మరికొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పి నడక వేగం పెంచింది చిన్ని.

07/27/2019 - 19:38

జింబోకింక ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాలేదు.
‘్ఛ! నువ్వు మూర్ఖురాలివి. అసలిది నీ తప్పు కాదు. ఆ రోజే వాణ్ని నరికి పారేస్తే ఇవాళ ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు’ అన్నాడు పళ్లు నూరుతూ.
‘అదంత తేలిక్కాదులే. అయినా బావా! నాకు తెలియక అడుగుతాను. నేనెవర్ని చేసుకుంటే నీకెందుకు?’
‘ఎందుకా? నువ్వు నా మరదలివి కాబట్టి. నీ మంచి చెడ్డలు చూడాల్సిన బాధ్యత నా మీద కూడా ఉంది కాబట్టి’

07/20/2019 - 19:52

‘ఏం ఉంది.. కొండని తవ్వి ఎలుక కూడా దొరక్క వెళ్లుంటుంది. హనుమంతుడి ముందు కుప్పిగంతులా అన్నట్టు ఈ కుర్ర డాక్టర్ మన గుట్టు కనిపెడుతుందా?’ నవ్వాడు కాంతారావు.

07/13/2019 - 19:35

‘లూసీ? ఆమె ఎవరు?’ అందామె విస్మయంగా.
ఆమె మొహంలో కంగారు గానీ, మాటలో తడబాటు గానీ లేవు.
‘చెప్తాను. మీకు నేను తెలియదా?’ అన్నాడు అనిల్.

07/06/2019 - 19:10

అనిల్ మొహం వెలవెలబోయింది.
‘ఇక్కడ ఆమె తెలుసుకోవాల్సిందేం ఉంది’ అన్నాడు బలవంతంగా నవ్వుతూ.
‘మా దగ్గర కూడా అమాయకత చూపిస్తున్నావా? ఇక్కడ రహస్యం ఏం లేదా?’ చిరాగ్గా అన్నాడు కాంతారావు. అనిల్‌కి మాట రాలేదు.
‘గౌతమంటే నీకిష్టం కదూ?’ అన్నాడు ధర్మారావు.
‘ఇష్టం కాదు. ప్రాణం!’ గభాల్న అన్నాడు అనిల్.
‘అదే.. మన పీకలకి చుట్టుకోబోతోంది’

06/29/2019 - 18:47

రాష్ట్రంలోని ఇతర పనులన్నీ సవ్యంగా, సక్రమంగా జరిగిపోతున్నాయి. అడవి చుట్టూ అనుమానం వున్న ప్రతిచోటా పోలీసులు పహారా కాస్తూనే వున్నారు. కానీ అమ్మవారి నగల గురించి గానీ, దొంగల గురించి గానీ, ప్రభూ వాళ్ల ఆచూకీ గానీ తెలియలేదు.

06/22/2019 - 19:42

‘అన్నట్టు ప్రియ నాన్నగారి దగ్గరికొస్తోందిగా?’ అంది గౌతమి మాట మారుస్తూ.
‘అయ్యో! ఆవిడ రాకుండా ఎలా?’ ఆయన్ని కంటికిరెప్పలా చూసుకునేది ఆవిడే’ అన్నాడతను. గౌతమి ఏదో అనబోతుండగా ఉరుకులు పరుగులతో వచ్చింది చిన్ని.

Pages