S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వినదగు!

04/22/2017 - 23:24

నవ జీవితం ఎన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నా, ఎంతలా ఆధునికత్వాన్ని వొడిసి పట్టుకుంటున్నా అర్థవంతమైన పాఠాలు నేర్చుకోవటానికి సంసిద్ధమయ్యే ఉంటుంది. ఆ సంసిద్ధతకు ఏ మత గ్రంథమైనా ఒక్కటే.. విలువలను అందించే సిద్ధాంతాలు ఆ విశ్వ రచనల నుండి వెలికి రావాలి. ఈ బాటలో భగవద్గీతకు తొలి తాంబూలం లభిస్తూనే ఉంది.

04/17/2017 - 01:12

సేవ, సహృదయతలే నిజమైన నాయకత్వ లక్షణాలు. సేవాతత్పరత నెలకొన్న చోట నాయకత్వం నిలదొక్కుకుంటుంది. అంటే స్వార్థం లేని చోటనే సర్వెంట్ లీడర్‌షిప్ సాధ్యవౌతుంది. అసలు ఇంకొకరికి సేవ చేయటం చిన్నతనంగా భావించే వ్యక్తిత్వంలో అసలైన నాయకత్వం కాగడా పట్టి వెతికినా కనిపించదు. సన్యాసులు, తపోధనులు సర్వస్వాన్ని త్యజించి తమ లక్ష్యం వైపుగా మగ్నమై ఉంటారు.

04/09/2017 - 00:22

భగవద్గీతలో అర్జునుడు నాయకుడా?
కృష్ణుడు నాయకుడా?
కృష్ణార్జునుల అంశలతో మనం నాయకులం కాలేమా?
కురుక్షేత్రం యుద్ధ క్షేత్రమే.. అంటే కర్మక్షేత్రమే!
మన మానవ క్షేత్రమూ జీవక్షేత్రమే.. కర్మక్షేత్రమే!
నాటి సంగ్రామం కౌరవ పాండవుల మధ్యన.
నేటి సమాజంలో మన పోరు వివిధ స్థాయిలలో.
అలనాడు న్యాయం - అన్యాయం, ధర్మ - అధర్మంల భూమికగా రణభూమికి అడుగులు పడ్డాయి.

04/01/2017 - 23:18

భగవద్గీతను మతగ్రంథంగా కాక విశ్వరచనగా చూస్తే అందులో మానవాళి వర్థిల్లటానికి వలసిన అనేకానేక విశ్వ సిద్ధాంతాలు ప్రతి ఒక్కరికీ ఉపకరిస్తాయి. అలాగే కాలానికి అతీతంగా నాయకులకు ఉండవలసిన వ్యక్తిత్వ, వ్యక్తిమత్వాల చిత్రణ అడుగడుగునా కనిపిస్తుంది. గీతలో ఉన్నవి ఏడు వందల శ్లోకాలే అయినా ఏడు ఆవరణలలో రాణించటానికి కావలసిన ఏడు వందల మార్గాల పొత్తం అది. మానవ జీవన సంఘర్షణలకు ప్రతిరూపం అది.

03/18/2017 - 23:14

కర్త, కర్మ, కారణం- మనకు తెలిసిన అక్షర జ్ఞానంలో మూడు పదాలు.
కర్త, కర్మ, కారణం - మనకు అంతు చిక్కని అ-క్షర ప్రజ్ఞానంలో మూడుగా విడివడ్డ ‘పర’మాత్మ అంశ.

03/04/2017 - 21:13

బ్రహ్మయ్య ప్రత్యక్షమయ్యాడు.. చాల రోజుల తర్వాత. బ్రహ్మయ్య దర్శనంతో బ్రహ్మ జ్ఞానం పురివిప్పినట్లుంటుంది. ఇంతకీ బ్రహ్మయ్య ఈ మధ్యకాలంలో కనిపించకపోవటానికి కారణం ‘జన్మభూమి’ని చేరుకోవటమేనట! అదే తన ‘ఆరిజిన్’ అన్నాడు.. జన్మభూమే తన కర్మభూమి అన్నాడు.. అదే తన కర్మక్షేత్రం అన్నాడు. అక్కడనే తన యోగ సాధన నిష్ఠాగరిష్ఠంగా సాగుతోందట. పైగా యోగసాధన ద్వారా సంప్రాప్తమయ్యే ‘బ్రహ్మనిష్ఠ’ సాధ్యమవుతోందట.

02/18/2017 - 23:39

నాశ రహితమైన విశ్వ సంపదను రూపంగా దర్శించగలగటం గిక ప్రజ్ఞతోనే సాధ్యం. నిజానికి, విశ్వ సంపద అంతా యోగేశ్వర తత్వమే! ఆ విశ్వ సంపద ఐశ్వర్య సంపన్నం, శక్తి సంపన్నం, బల సంపన్నం, వీర్య సంపన్నం, తేజస్సంపన్నం, జ్ఞాన సంపన్నం, విజ్ఞాన సంపన్నం.. వెరసి ప్రజ్ఞాన సంపన్నం. జ్ఞాన విజ్ఞానాలు భౌతిక పరిధులలో అందుతాయి కానీ ప్రజ్ఞానం అందేది గిక వర్తనంతోనే.

12/24/2016 - 21:58

మానవుడు దివ్య పురుషుడు కావలసిందేనా?
మానవ తత్వంలోని పురుషత్వం పురుషోత్తమం కావలసిందేనా?
మానవ జీవితం పురుషోత్తమ యోగానికి నెలవు కావలసిందేనా?
భౌతిక జీవన యానంలో వ్యక్తి ఆరాధన, సాధన ఏ దిశగా సాగాలి?
ప్రాపంచిక పురుషుడు భక్తుడుగా పరిణమిస్తే సరిపోతుందా? అంటే భక్తి మార్గానికి పరిమితమైతే చాలా? భక్తి యోగం ఒక్కటి చాలా పూర్ణ పురుషుడిగా పరిణమించటానికి?

12/18/2016 - 04:52

మన పాంచభౌతిక దేహమే ‘క్షేత్రం’. ఈ దేహాన్ని ధరించిన మనమే ‘క్షేత్రజ్ఞులం’. ఈ దేహానికి సంబంధించిన ఎరుకనే ‘క్షేత్రజ్ఞత్వం’. ఈ దేహ క్షేత్ర అస్తిత్వానికి ఆధారమైన పురుషోత్తముడే ‘క్షేత్రి’.

12/04/2016 - 06:29

ఉన్న స్థితిలో ఉండలేకపోవటం - ఉన్నత స్థితికి చేరుకోవాలన్న ప్రయత్నం - ఈ రెండింటి నడుమా కోరికలతో పరితపించటం.. ఇదీ సంసార జంఝాటం - ఇదే జీవన చక్రం.. జీవన యానం.

Pages