S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వినమరుగైన

07/15/2018 - 22:30

‘లంబోదర లకుమిరా’ అని పాడుకుంటూ వచ్చిన రామశాస్ర్తీ, ఆ ఇంటి గేటు ప్రక్కన గూటిలో వినాయకుడికి పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించి హారతి ఇచ్చి తలుపేయబోతుండగా, ఇంటాయనవచ్చి హారతి కళ్ళకద్దుకొని, తన సూట్‌కేసుతో లోపలికెళ్లాడు.

07/13/2018 - 18:27

మీ అదృష్టం బాగుంది మీకో మంచి పదవి దక్కిందనుకోండి. మీ ద్వారా ఎన్నో పనులు చేయించుకోవచ్చు. ఇప్పుడల్లా మీకిచ్చే బిరుదుపైనే తర్జన భర్జనలు జరుగుతున్నాయ్. చెక్కగారంటే మీరు బిక్కమొగం పెడ్తారేమో. పోనీ పేకముక్కగారంటే పేలవంగా వుంటుందేమో. ఇలా రకరకాలుగా అనుకుంటున్నా. మీ స్పందన కోసం అందరూ ప్రస్తుతం చెక్కగారని పిలుస్తున్నారు. ఘంనగా, గట్టిగా, స్ట్రాంగ్‌గా వుంటుందేమోననుకొని.

07/12/2018 - 18:10

వీడి సావాసమే మా అబ్బాయికీ అబ్బి, మంత్రినవుతా, మంత్రినవుతా నంటూ ఉబ్బితబ్బిబ్బై వాళ్ళావిడ దగ్గర గంతులేస్తున్నాడు. ఆవిడ అంతకన్నా అపుడే ఆవిడ మంత్రిగారి భార్య అయిపోయినట్టు, మాటా పలుకులేకుండా గాల్లో తేలిపోతోంది. ఈ గర్వాలేమిటో ఈ గోలలేమిటో, నాడు ఏనాడన్నా మేం ఇవన్నీ ఎరుగుదుమా, ఏదో ఇంత తిన్నామా, ఓ మూల పడున్నామా అంతే’’.

07/11/2018 - 18:59

కాలింగ్ బెల్ విని తలుపు తీసింది మహాలక్ష్మి. ఎదురుగా పంగనామాలతో, పంచెకట్టుతో, లాల్చీ ధరించిన వ్యక్తి నిల్చున్నాడు. ఆ కాసేపట్లోనే జేబులోంచి, నశ్యం డబ్బా తీసి నాలుగుసార్లు పీల్చి, అయిదుసార్లు తుమ్మాడు. ఆరోసారి వచ్చే తుమ్మును ఆపుచేసుకుంటూ, తలుపు తీసి వచ్చిన ఆవిడవైపు తేరిపార చూసి తనలో అచ్చు మహాలక్ష్మిలానే వుంది అని లోపల అనుకోబోయి పైకే అనేశాడు, ఆమె విన్నది.

07/10/2018 - 19:12

‘‘జుస్సూ! ఆ సామ్రాజ్యం నిన్నక్కడే దెబ్బకొట్టింది. మాట్లాడకుండా ఆ అయిదువేలు తీసుకొస్తే సరిపోయేది. అందుకే మనవాళ్ళన్నారు దురాశ దుఃఖమునకు చేటని. ఈ రోజుల్లో పెద్దలెవరిక్కావాలి. వాళ్ళ మాటలెవరిక్కావాలి. ఎవరికి వారే పెద్దలు. ఏం చేస్తావులే వారం వారం వెళ్లి పీల్చిరా!’’ అన్నాడు కఫై.
‘‘ఇక నా బ్రతుకు పొగేనా’’ అంది ఏడుపు మొగం పెట్టి జస్సు.

07/09/2018 - 21:55

మున్ముందూ ధరలు బాగా పెరిగిపోతాయని జఫై ఇటుకలు కొనుక్కొని కూడబెట్టుకున్నట్లే తను కూడా పెట్రోలు కొని కూడబెట్టుకోవడం, కారు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడం, కారు రిపేరైతే ఎలా బాగు చేసుకోవాలో నేర్చుకోవడం లాంటివి చేయాలని ఆఫీసుకొస్తూనే నిర్ణయించుకున్నాడు. తనకొచ్చిన ఈ అపూర్వ ఆలోచనకు సంబరపడిపోయి, ఆఫీసు వదలగానే ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుకు ఓ పెట్రోలు డబ్బా కొనుక్కొని వెళ్లాడు.

07/08/2018 - 21:43

ఈ రోజుల్లో అన్నీ విచిత్రాలే. పేర్ల దగ్గరనుండీ, ఫ్యాషన్ల దగ్గరనుండీ, సంపాదనలూ, పొదుపులూ, ఒకటేమిటి అన్నీ అన్నిగానే వున్నయ్. అందుకే ఈ మోడ్రన్ డేస్‌లో జగన్నాథాన్ని జఫై అనీ, కమలనాధాన్ని కఫై అనీ పిలవడం. వీళ్ళనే కాదు వీళ్ళ భార్యల పేర్లు కూడా. జయను జయ్యుం అనీ, విజయను జస్సుం అనీ పిలుస్తుంటారు. వీళ్ళు అలా పిలిపించుకోవడం గొప్పగా భావిస్తున్నారే గానీ హేళనగా ఎప్పుడూ అనుకోనేలేదు.

07/05/2018 - 20:59

అదృష్టవశాత్తూ ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. చిరాగ్గా ఇద్దరూ ఆటో దిగబోయారు.
‘‘ఆ! ఆ! దిగకండి. దగ్గరకొచ్చేశాం. మిమ్మల్ని దించే వెళ్తా! ఆటోకేం కాలేదు. సెల్ ఆఫ్ చేశా!’’ అన్నాడు ఆటోవాడు.

07/04/2018 - 22:33

ఓ మోస్తరు వేగంతో పోనిస్తున్నాడతను. మధ్యలో రెండుసార్లు బ్రేక్ వేయాల్సి వస్తే వెంటనే పడలేదు. కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాడు. అహోబిలంగారు కంగారు పడ్డారు.
‘‘ఏమిటి బ్రేకులు పనిచేయడం లేదా’’ అన్నారు.
‘‘నాకు బ్రేకులు నచ్చవండి. ఈమధ్యనే చిన్న రిపేరు చేయించా అంతే’’ అన్నాడతను.
‘‘సడేలే! బాగానే వుంది, ఆపు. మేం వేరే ఆటోలో వెళ్తాం’’ అన్నారాయన.

07/03/2018 - 21:05

నిన్న అనగా వాళ్ళాయన ఇచ్చిన శుభలేఖను పని హడావిడిలో చదవడానికి వీలుపడలేదు. పెళ్లికి వెళ్లేందుకు ముస్తాబై వివరాలు చూద్దామని చదవసాగింది కాంతమ్మ.
‘‘హంతకరావుకు బాధారమణిని ఇచ్చి’’ అని చదువుతుండగానే, అది వింటూ అహోబిలంగారు లోపలికొచ్చారు.

Pages