నేర్చుకుందాం

శ్రీనరసింహ శతకము

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సీ॥ అతిశయంగబుగ కల్లలాడ నేర్చితి గాని
సాటిగా సత్యముల్ పలికి యెఱుగ
సత్కార్య విఘ్నముల్ సలుప నేర్చితి గాని
ఇష్టమొందగ నిర్వహింప నేర
ఒకరి సొమ్ము కు దొసిలొగ్గ నేర్చితి గాని
చెలువుగా ధర్మంబు సేయ నేర
ధనము లియ్యంగ వ-ద్దనగ నేర్చితి గాని
శీఘ్రమిచ్చెడు నట్లు చెప్పనేర
తే॥ పంకజాతాక్ష ! నేనెంత పాతకుఁడను
దప్పులన్నియు క్షమియింప ఁ దండ్రి నీవె
భూషణ వికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!
దుష్టసంహార! నరసింహ! దురిత దూర!

భావం: ఓ నరసింహస్వామి! చక్కగా అబద్దాలాడటమే గాని నిజం చెప్పి ఎరుగను. మంచి పనుల్ని చెడపటం, ఒకరి సొమ్ముకు చేయి చాచటం, దానం చేసేవారిని చేయవద్దని చెప్పటం లాంటి చెడు పనులు బాగా చేయడం నేర్చానుగానీ మంచి పనులు చేయడానికి మాత్రం నేను ముందుకురాలేదు. కనుక నేనెంత పాపినో ఇపుడు తెలుసుకొన్నాను. నన్ను నీవే రక్షించు స్వామీ!