నేర్చుకుందాం

శ్రీనరసింహ శతకము

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సీ. పుండరీకాక్ష నా రెండు కన్నుల నిండ
నిన్నుఁ జూచెడి భాగ్యమెన్నడయ్య!
వాసిగా నామనోవాంఛ దీరెడు నట్లు
సొగసుగా నీరూపుఁ జూపవయ్య!
పాపకర్ముని కంట బడక పోవుదమంచుఁ
బరుషమైన ప్రతిజ్ఞ పట్టినావ?
వసుధలోఁ బతితపాపనుఁ డవీవంచునేఁ
బుణ్యవంతుల నోటఁ బొగడవింటి
తే॥ నేమిటికి విస్తరించె నీకింత కీర్తి
ద్రోహినైనను నా కీవు దొరకకున్న?
భూషణ వికాస శ్రీధర్మపురనివాస!
దుష్టసంహార! నరసింహ! దురితదూర!

భావం: ఓ ప్రభూ! నీవు తెల్లదామరల బోలినకన్నులు కలవాడవు నిన్ను కళ్లార చూసే భాగ్యమెప్పుడు నాకు కలుగుతుందో?నాకోర్కె బాగా నెరవేరేట్టుగా నీరూపాన్ని నాకు చూపించవా! పాపిష్టివాని కంటబడకుండా ఉండాలని ఏదైనా ప్రతిజ్ఞ చేశావా? ఈప్రపంచంలో బాధితుల్లి కాపాడేవాడవు నీవేయని పుణ్యాత్ములు నిన్ను పొగడుతుంటేవిన్నాను. నా వంటి పాపికి నీవు దొరకవుకదా. నీకింత పేరెలావచ్చింది.