నేర్చుకుందాం

శ్రీనరసింహ శతకము

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సీ. నీ కథల్ చెవులలో సోకుట మొదలుగా
పులకాంకురము మేన బుట్టువాడు
నయమైన నీ దివ్యనామ కీర్తన లోన
మగ్నుడై దేహంబు మరచువాడు
ఫాలంబుతో నీదు పాదయుగ్మమునకు
బ్రేమతో దండ మర్పించువాడు
హా పుండరీకాక్ష! హారామ! హరి యంచు
వేడ్కతో గేకలు వేయువాడు
తే. చిత్త కమలంబునను నిన్ను జేర్చువాడు
నీదులోకంబు నందుండు నీరజాక్ష
భూషణ వికాస శ్రీధర్మపుర నివాస!
దుష్టసంహార నరసింహ దురిత దూర

భావం: ఓ స్వామీ నీ కథలు చెవి సోకగానే పులకరించేవాడు. నీనామ సంకీర్తనలో మైమరిచేవాడు, తలవంచి నీకు సాగిల పడేవాడు, ఓ పుండరీక నయన ! ఓ రామ! ఓ హరి! అని బిగ్గరగా కేకలు వేసేవాడు మనస్సులో నినే్న ఆరాధించేవాడు నీ లోకాన్ని చేరుకుంటాడు.