S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

12/11/2019 - 23:04

తలలు బోడులైన...
బోడిగుండు చేయించుకొని ప్రయోజనం ఏమిటి? అవతల అసంఖ్యాకంగా కోరికలు కట్టలుతెంచుకొని వస్తుంటే! ఈ రకమైన సన్యాసం ఉత్త బూటకం. అది ధర్మం పట్ల, సమాజం పట్ల కూడ అపచారమే. ఏ అవతారమూర్తి అయినా ఎవరికైనా సన్యాస దీక్ష యిచ్చారా? బాహ్య చిహ్నాలతో పనేమిటి? అవి అవసరం లేదు. జ్ఞానంవల్ల నిస్సంగత్వం రావాలి. అందుకు భగవత్కృప కావాలి. అదే ఆధ్యాత్మిక అభ్యున్నతికి పునాది.
మోహ క్షయం

12/11/2019 - 22:52

‘ధనం’జయం
మీరంతా బాగా సంపాదించుకోవాలి. అయితే మీరు సంపాదించుకోవాల్సింది ఏమిటి? పొలాలు, యిండ్లు, ఫ్యాక్టరీలు, బంగళాలు, బ్యాంక్ బ్యాలన్సులు- ఇవి కాదు. అత్యద్భుతంగా నడిచే విశ్వాన్నీ, దానిని అమోఘంగా నడిపే ఆ పరమాత్మ మహత్మ్యాన్నీ అవగాహన చేసికోగల జ్ఞాన సంపదను సంపాదించుకోండి!

12/11/2019 - 22:44

జనని
ప్రతి వ్యక్తికీ జన్మనిచ్చిన జనని వుంది. సంసారంలో తల్లి పాత్ర చాల గొప్పది. సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను ఇల్లాలు చక్కగా తెలుసుకొని వుండాలి. పవిత్రమైన భావాలతో, ప్రేమ స్వరూపిణిగా వుండాలి. మంచి తల్లులే మంచి జాతిని రూపొందిస్తారు. వారిలో త్యాగం, యోగం, భక్తి నిండి వుండాలి. క్రమశిక్షణ, భక్త్భివాలతో నిస్సంగిగా వుండాలి. వారి కర్మ(చేసే పని) అంతా ఈ ఆదర్శాల కనుగుణంగా వుండాలి.
పట్టుకుంది ఎవరు?

12/11/2019 - 22:37

హిమాలయ ప్రబోధం
హిమాలయాలు భారతదేశానికి పెట్టని కోట. ఔన్నత్యానికీ, గాంభీర్యానికీ అవి ప్రతీక. మనం స్వచ్ఛంగా వుండాలన్న సంగతిని అవి గుర్తుచేస్తుంటాయి. మీ మనస్సులను హిమశృంగాల లాగానే స్థిరంగా, చుట్టూజరిగే బజారు రద్దీకి చలించకుండా వుంచుకోవాలని అవి బోధిస్తున్నాయి.
అగ్ని-అమృతం

12/11/2019 - 22:28

మీరు మారాలి
మీరందరూ మంచిబుద్ధితో, మంచి మనసుతో జీవించాలి. మంచి మనసు అంటే ఏమిటి? శాంతముతో కూడిన మనసు, ప్రేమతో కూడిన మనసు, దయతో కూడిన మనసు. బుద్ధుడు ఒకసారి శవాన్ని చూచాడు. మరొకసారి వృద్ధుణ్ణి చూచాడు. ఇంకొకసారి రోగిష్టిని చూచాడు. అతని మనసు మారిపోయింది. బుద్ధుడయినాడు.

12/11/2019 - 22:22

శీలం
ధనాన్ని పోగొట్టుకుంటే, ఎలాగోలా మళ్లీ సంపాదించుకోవచ్చు. ఆరోగ్యం చెడితే, ఏ డాక్టరో నయం చేయవచ్చు. పదవినీ, అధికారాన్నీ కోల్పోతే. అదృష్టం బాగుంటే అవి మళ్లీ వస్తాయి. కాని శీలాన్ని కోల్పోతే? ఇక అంతే సంగతులు. పవిత్రత తిరిగిరాదు. అందుకే శీలాన్ని పరిరక్షించుకోవడంలో అంతా అత్యంత శ్రద్ధచూపాలి. సాయికి దగ్గర దారి సచ్ఛీలమే.
పాముల కన్న ప్రమాదం

12/04/2019 - 22:32

మంచి-చెడు
ప్రతి విషయమునందు మానవునకు విచక్షణాజ్ఞానం అత్యవసరం. ఇది మంచా? చెడా? ఇది తప్పా? లేక రైటా? అనేది విచారణచేసి ఏది మంచో దానినే అనుసరించాలి. మంచి అనగా ఏమిటి? ఏది నిత్యమో అది. దానిని మాత్రం అనుసరించాలి. చెడు అనగా ఏది? ఏది అనిత్యమో అది. దానిని విసర్జించాలి.
ఆహార పుష్టి

12/03/2019 - 23:02

మంచి మనసే పునాది
మనసు నిర్మలంగా వుంటే శాంతి లభిస్తుంది. మనలో చెడు వుంటే మనసు కలతచెందుతుంది. మనిషిని అది నిద్ర పోనీయదు. వళ్లు గుల్ల చేస్తుంది. మంచితనం అలాకాదు. మనసు మంచిగా వుంటే నడత చక్కగా వుంటుంది.

12/03/2019 - 23:00

ఆ వర్షాలలో అగస్త్యముని నీరు-నేల-నింగి-మెరుపు-గాలి అన్ని తానే అయి అనగా పంచభూతస్వరూపుడై జంకక తపస్సు చేయసాగాడు. జలభూతం మేఘవర్షధారాపాతం చేత తక్కిన నాలుగుభూతాల ఔద్ధత్యాన్ని అణచి వేసిందేమోననే శంక ప్రజలకు కలుగనీయకుండ అగ్ని తన తేజస్సును తీవ్రమైన మెరుపుకాంతుల నెపంతో ప్రకాశింప చేసింది. భూమి కొండ శిఖరాల నెపంతో తన ఘనతను చూపింది. ఆకాశం గర్జనల రూపంగా గర్జించింది. వాయువు వర్షానికి చెలికాడై వెంటవచ్చాడు.

12/02/2019 - 22:24

మనోజవేన మాండవ్యం...
ఓ చెరువులోకి రాయి విసిరితే? నీళ్లు చెదిరి, అలలు బయలదేరతాయి. మనసుకు సంబంధించిన సంకల్ప వికల్పాలు కూడా ఆ అలల వంటివే!
సత్సంకల్పం వల్ల మనసు నిర్మలం అవుతుంది. మనోబలం పెరుగుతుంది అన్నారు పెద్దలు. మనోబలమే ఆరోగ్య భాగ్యం. మనోబలం వల్లనే దేవుని కరుణ ప్రాప్తవౌతుంది. ఆత్మదర్శనం కలుగుతుంది. నిన్ను నీవు అక్షరునిగా తెలుసుకుంటావు.

Pages