S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

01/18/2020 - 22:16

రామ బంటు

01/16/2020 - 22:40

ప్రార్థన
నీకు భగవాన్‌ను ఏదయినా అడగాలనిపిస్తే ఇలా చేయి: ‘‘ఓ భగవాన్! నన్ను ఆరోగ్యంగా, హాయిగా, మంచిగా, చురుగ్గా వుంచు. ఇదిగో, యిలా జరిగితే నాకు సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయని నేననుకుంటున్నాను. నేననుకుంటున్నది సరిఅయితే అనుగ్రహించు. కాదనుకుంటే నాకు ఏది మంచిదో దానే్న యివ్వు’’అని ప్రార్థించు. భగవంతుడు భక్తుని ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టడు. నీ బాగూ ఓగూ ఆయనే చూసుకుంటాడు.
పాత్రకొద్దీ జలం

01/14/2020 - 23:10

తపాలా బిళ్ల
ఉత్తరాన్ని రాసింది సూపర్‌ఫైన్ కాగితం పైనే కావచ్చు. కవరెంతో ఆకర్షణీయంగా వుండొచ్చు. ఇక ఉత్తరమా? కవితా సోయగాలు అందులో జాలువారుతుండవచ్చు. కాని ఆ వుత్తరం చిరునామాదారునికి చేరాలంటే యివేవీ పనికిరావు. తగిన తపాలా బిళ్ల అంటించాలి.
తప్పట్లూ, తాళాలూ, వనె్నలూ, చినె్నలూ ఎన్నున్నా ‘్భక్తి’అన్న తపాలా బిళ్ల తగిలించనిదే నీ ప్రార్థన భగవంతునికి చేరదు.
శ్రద్ధ-సబూరి

01/13/2020 - 23:19

హృదయ పుష్పం
ఇక్కడినుండి నీవు వెళ్లవలసింది ఆత్మ విచారం వేపే. అదే నిజమైన అర్చన. మీరు తెచ్చే పూలూ, పండ్లూ నాకెందుకు? అవి వాడి వత్తలైపోతాయి. వసివాడనిది నీ హృదయ పుష్పం. భగవాన్ కోరేదదే. నీవు చిత్తశుద్ధితో, భక్తితో, సౌశీల్యంతో పూయించే ఆ పుష్పాన్ని సమర్పించు. కరుణ, త్యాగం, సేవ అనే ఫలాలను అర్పించు.

01/13/2020 - 04:58

నీవెవరు?
నీవెవరవో తెలుసుకోగల్గడం కష్టం. ‘నేను’అన్న అహాన్ని ముందు దగ్ధం చేయి. నీలోని దైవాంశను గుర్తించు. దివ్యజ్వాలగా దానిని జ్వలింపచేయి. సనాతన ధర్మం దైవాంశను గుర్తించటం ఎలాగో, దానిని అభివృద్ధి చేసికొనటం ఎలాగో చెబుతుంది. సైన్సు పేరుతో నీవాధర్మాన్ని ఉపేక్షిస్తే, నీ సంస్కృతికే నీవు అగౌరవం తెచ్చిన వాడివౌతావు.
సుధను ఆస్వాదించు

01/11/2020 - 22:49

సనాతన సంస్కృతి
విదేశీయ దుస్తులు, ఫ్యాషన్లు, అభిరుచులంటే ఈనాడు మోజు జాస్తిగా వుంది. దిగుమతి చేసికొన్న ఆదర్శాలను చిలకపలుకుల్లా వల్లించటం ఎక్కువయింది. యువత మంచేదో, చెడేదో తెలుసుకోలేక, ఈ వ్యామోహంలో కొట్టుకొనిపోతూ వున్నది. ఇవన్నీ మన సంస్కృతిలో ఇమిడేవి కావు. ఈ దేశపు సంస్కృతి సనాతన ధర్మంపై నిలచివుంది.

01/09/2020 - 22:43

అందుకే శాశ్వతమైన ఆత్మను కనుక్కో! అదే పరమాత్మ ఆ అనంతుని సహచర్యంలో అమృతత్వాన్ని అందుకో!
ఈ రోజిక్కడ, రేపెక్కడో రుూ బిడారు? ఈ ‘కాసేపు’ ఈ కరుణాక్షేత్రంలో నీవు సంతరించుకొనే సంపదలన్నిటికీ నీవు ట్రస్టీవి. వాటిని సద్వినియోగం చేయి! అంతే.
ఉచిత సేవ

01/09/2020 - 02:13

త్యాగంవల్లనే అమృతత్వం
నీవు కూడబెట్టిన సంపద నీది కాదు. నీవు నలుగురితోనూ పంచుకొనేదే నీది. సంపదను నీవు దాచుకోనవసరం లేదు. పదిమందికీ ఉపయోగపడేలా చేయవచ్చు. అప్పుడే సంపదకు శోభ. అందుకే ఉపనిషత్తులు: ‘త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానశుః’ -త్యాగం చేతనే అమృతత్వం చేకూరుతుంది. (కాని, సంతానంవల్లా సంపదలవల్లా కాదు)- అని ఘోషిస్తున్నాయి.
తస్మాత్ జాగ్రత్త!

01/08/2020 - 04:27

ఔదార్యం ఎక్కడ?
సంపద పెరిగినప్పుడు దానికి తగినటువంటి త్యాగము కూడనూ పెరగాలి. ఐశ్వర్యము పెరిగినప్పుడు ఔదార్యము కూడా పెరగాలి. కాని ఈనాడు ఐశ్వర్యము పెరుగుతున్నది కాని ఔదార్యము పెరగడం లేదు.
నగలంటే..
‘హస్తస్య భూషణం దానం
సత్యం కంఠస్య భూషణం
శ్రోత్రస్య భూషణం శాస్త్రం
భూషణైసె్తైః కరోతి కిమ్?’

01/07/2020 - 22:28

కేరళ అదృష్టం

Pages