S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

02/18/2019 - 18:21

అడుగడుగునా ఆలయాలకు ఆలవాలమై ఆధ్యాత్మికత వెల్లివిరిసే పుణ్యభూమి, ధన్యభూమి భరతభూమి. ఈ గడ్డపై వెలసిన హిమాలయాలు మహిమాలయాలు, మానస సరోవరాలు, కైలాసగిరులు, వేదాల సిరులు జనజీవనాన్ని ముక్తిమార్గంవైపు నడిపించే అరుదైన ఇంధనాలు, సాధనాలు. కనిపించని దేవతలు దేవుళ్లు లోకహితం, పారమార్థిక చింతనకోసం అవసరమైన దిశానిర్దేశం చేస్తారని భక్తజనం ప్రగాఢ నమ్మకం. దైవం మానుష రూపేణా అన్నది ఎంత నిజమో..

02/17/2019 - 22:02

దాగుడుమూతలాట యందు ఆటకాడు తల్లిని తాకిన యెడల, తఱుముకొని వచ్చువాడు వీనిని దొంగను జేయజాలడు. అట్లే మనము ఒక్కసారి భగవంతుని సాక్షాత్కారమును బొందితిమా, సంసార బంధములు ఇక మనలను బంధింపజాలవు. తల్లిని తాకిన ఆటకాడు ఇతరులు తనను తఱిమి దొంగనుజేయుదురను భయము లేశమును లేకుండ తన యిచ్చ వచ్చినటుల తిరుగాడు చందమున ఒక్కసారి భగవంతుని పాదపద్మములను స్పృశించినవాడు ఈ లోకమను క్రీడారంగమున నిర్భయుడై సంచరింపగలడు.

02/14/2019 - 19:38

జనక చక్రవర్తి యటువంటివాడు. ఆతడు రాజర్షి. కాని ఆకస్మికముగా జనకుని వంటివారగుట పొసగదు. జనక మహారాజు లోక వ్యవహార కల్లోలమునకు దూరముగా, ఏకాంతవాసము చేయుచు, భక్తిసాధనలను ఎన్నో సంవత్సరములు సాగించియుండెను. కావున గృహస్థులు అప్పుడప్పుడు ఏకాంతవాసము చేయుచు, ఒక్కొక్కసారి మూడేసి దినములైనను అటులుండుచు, భగవత్సాక్షాత్కారమును పొందునిమిత్తము సాధనలుచేయుట మిగుల శ్రేయస్కరము.

02/13/2019 - 19:58

ధనమును కూడబెట్టరాదు. తేనెపట్టును కట్టుకొనుటకై తేనెటీగ లెంతయో శ్రమపడును. కాని మానవుడు వచ్చి దానిని హరించివేయుచున్నాడు. స్ర్తిని మీరు పూర్తిగా విసర్జింపనక్కఱలేదు, కాని ఒకరిద్దఱు సంతానము కలుగగనే భార్యయు మీరును సోదర భావముతో జీవింపవలయును.(చూ.264.)
262. ప్రశ్న: ఏనాటికానాడు భుక్తికై పాటుపడవలసిన నేను పారమార్థిక సాధనలను ఎట్లు సాగింపగలను?

02/12/2019 - 18:54

మాఘ శుక్ల సప్తమి మొదలు ఏకాదశి వరకు గల ఐదు రోజులను భీష్మ పంచకాలుగా భావిస్తారు. భారత యుద్ధం సమయంలో క్షతగాత్రుడై, దక్షిణాయనంలో ప్రాణం వదలడానికి ఇష్టం లేని భీష్ముడు ఉత్తరాయణం వచ్చే వరకూ, అంపశయ్యపై పరుండి ఉండి మాఘ శుక్ల సప్తమి నుండి ఐదు రోజులలో రోజుకొక ప్రాణాన్ని విడనాడారని చెపుతారు.

02/11/2019 - 22:22

236. బాలుని హృదయమందలి ప్రేమ పూర్ణముగను అభిన్నముగను ఉండును. కొన్నాళ్లకు వానికి పెండ్లికాగానే సగము హృదయమైనను భార్యకు అర్చింపబడును, ఇక బిడ్డలు పుట్టినంతనే మఱి పాతిక భాగము వారికిపోవును. మిగిలిన పాతిక భాగమును వాని తల్లిదండ్రులు, గౌరవ మర్యాదలు, వేషభాషలు, అభిమానము మున్నగువానికై పోవును. భగవంతునకు అర్పించుటకై వానియొద్ద ప్రేమానురాగములు మిగులనే మిగులవు.

02/11/2019 - 19:46

సప్తాశ్వరథా మారుడం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం!
శే్వత పద్మధరం దేవం తం సూర్యాయ ప్రజామామ్యహం
రథసప్తమి మాఘ శుద్ధ సప్తమి మకర రాశిలో ప్రయాణిస్తూ సప్తాశ్వరథా సమారుడై ఈశాన్య దిశగా వెళుతుంటాడు. ఈ రోజునుంచే పగటికాలమెక్కువై, పనిచేసే కాలమెక్కువై కర్తవ్యం, కర్మణ్యత గుర్తుకురావడం మొదలవుతుంది. ప్రకృతిలో చలి తగ్గి వెచ్చదనం పెరిగి జనం యొక్క విధి విధానం పెరగడం మొదలవుతుంది.

02/07/2019 - 19:08

(నేడు భక్త రామదాసు జయంతి సందర్భంగా...)

02/06/2019 - 20:02

మీకు మంచి పాయసము లభింపగలదు; సొగసుకత్తెల కౌగిండ్ల ననుభవింపవచ్చును, రండు, రండు!’’ అని బోధించుచు వారికి ఎరజూపిరి. వీనికాశపడి అనేకులు వారితో భగవన్నామసంకీర్తన మొనర్చుటకై గుమికూడెడివారు. క్రమముగా నామామృతముయొక్క రుచి మరగినంతనే వారికి నిత్యానందుని బోధలోని రహస్యార్థము బోధపడినది.

02/05/2019 - 19:44

219. నెమ్ముకొనిన అగ్గిపుల్ల నెంత గీసినను పొగవచ్చునే కాని వెలుగదు. కాని పొడిగానున్న అగ్గిపుల్ల నెంత మెల్లగా గీసినను వెంటనే బుస్సున మండును. ఉత్తమ భక్తుని హృదయమే ఈ యెండిన యగ్గిపుడక. లేశమగు భగవన్నామోచ్చారణమైనను సరియే, వాని హృదయమున భక్త్యగ్నిని ప్రజ్వలింపజేయును. కామినీ కాంచనములలో మునిగితేలుచున్న వాని మనస్సో, నెమ్ముకొనిన అగ్గిపుల్లవలె ప్రబోధ తేజమును పొందదు.

Pages