S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పెరటి చెట్టు

04/20/2018 - 21:56

‘నవజాతాంబకు డేయు సాయకములన్ వర్జింపగా రాదు, నూ
తన బాల్యాధిక వనంబ మదికిన్ ధైర్యంబు రానీయ ద
త్యనురక్తిన్ మిముబోంట్లకున్ దెలువ నాహా! సిగ్గుమైకోదు, పా
వన వంశంబు స్వతంత్రమీయదు, చెలీ! వాంఛల్ తుదల్ముట్టునే’

04/19/2018 - 22:00

తిక్కనగారి తాతగారు - ‘సార కవితాభిరాముడ’నీ, ‘సాహిత్య విద్యాపారీణు’డనీ అనిపించుకున్న - భాస్కరమంత్రి. ‘మంత్రి భాస్కరు, మత్పితామహుని దలచియైన, మన్ననమెయి లోకమాదరించు’నని కవిబ్రహ్మ స్వయానా చెప్పడాన్నిబట్టి ఆయన పెద్దకవే అయి వుండాలనిపించడం సహజం. అంతటి వాడి స్థాయికి తగినట్లుగా ఆయన ఏదయినా గొప్ప కావ్యం రాసి వుంటే - కనీసం అనువదించి ఉంటే - నిజంగానే శోభించేది. కానీ మంత్రి భాస్కరుడు అలాంటిదే చేసినట్లు లేడు.

04/18/2018 - 21:14

తెలుగు భాషకి అత్యంత సహజమయిన ఛందస్సు ద్విపద. నన్నయ్యకన్నా పూర్వకాలంలో వేయించిన పొట్లదుర్తి - మాలెపాడు శాసనంలోనే ద్విపదగతి రగడ కనిపించిందని దేవరపల్లి వెంకట కృష్ణారెడ్డిగారి లాంటి పరిశోధకులు రాశారు.

04/17/2018 - 22:02

సంస్కృతంలో అష్టాదశ (అంటే 18) పురాణాలనూ కృష్ణద్వైపాయనుడనే వేదవ్యాసుడే రాశాడట. ఆ వ్యాసుడే సకల పురాణాల సారంగా సృజించిన పంచమ వేదం భారతాన్ని ఆరింట అయిదువంతులు అనువదించిన మహాకవి తిక్కన. ఆయన శిష్యుల్లో ప్రముఖులు ఇద్దరు. కేతన గురించి మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం. తిక్కన శిష్యుల్లో అద్వితీయుడయిన మారన గురించి ఇప్పుడు తలచుకుందాం. మారన తండ్రి పేరు, గురువు పేరు ఒక్కటే - తిక్కన!

04/16/2018 - 21:42

జీవికను వెతుక్కుంటూ నెల్లూరి సీమకొచ్చిన మూలఘటిక కేతన ఆ ప్రయత్నంలో ఏ మేరకు సఫలుడయ్యాడో యేమోగానీ, అద్భుత కథాకావ్య రచనకు హరిత కేతనమెత్తిన ఆద్యుడిగా ఆత్రం నిలిచిపోయాడు. వేంగినాడు ప్రాంతంలోని వెంటిరాల గ్రామానికి చెందిన కేతన, వెల్నాటి చోడుల పతనానంతరం, నెల్లూరికి తరలివెళ్లాడన్నది ఆయనే చెప్పిన వివరం. చదువుకున్న వాళ్లు వేంగి నుంచి ఇలా తరలి వెళ్లడం పదమూడో శతాబ్దం మొదట్లో మొదలయిందని ఒక అంచనా.

04/15/2018 - 22:11

‘వసుమతీనాథ, ఈతడీశ్వరుడుగాని, మనుజమాత్రుండు కాడు - పల్మారు నితని, అనుమతంబున నీవు రాజ్యంబు నెమ్మి నేలుము’- ఇది, శివదేవయ్య గురించి, తిక్కన గణపతి దేవుడితో అన్నమాట. అలాగని ‘సోమరాజీయం’ చెప్తోంది.

04/13/2018 - 21:07

బమ్మెర పోతన చెప్పిన పద్యంగా ప్రసిద్ధమయిన ‘బాలరసాల సాల నవపల్లవ కోమల కావ్య కన్యకన్...’ పద్యం (వౌలికంగా) ఆయన సొంతం కాదు. ‘కేయూరబాహు చరిత్రం’ అనే కావ్యం ద్వారా, తెలుగులో కథాకావ్య రచనకు ఒరవడి దిద్దిన మంచన రాసిన పద్యానికి ప్రతిధ్వని అది. కోమల కావ్యకన్యకను చిగురు కొమ్మలతో కూడిన మామిడి మొక్కతో పోల్చారు పోతన.

04/12/2018 - 21:49

తెలుగువాళ్లకి మహాభారతమంటే కవిత్రయ మహాభారతమే. వేదవ్యాసుడనే కృష్ణద్వైపాయనుడు రచించిన భారతాన్ని కాక, వేరే భారతాలను కనీసం ఇద్దరు ప్రముఖ కవులు అనువదించిన సంగతి సువిఖ్యాతమే. పదిహేనో శాబ్దంలో పిల్లలమర్రి పినవీరభద్రుడు జైమిని భారతాన్ని జయప్రదంగా అనువదించాడు. మరో రెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత సముఖం వెంకట కృష్ణప్ప నాయకుడు కూడా జైమిని భారతానే్న పునః అనువదించాడు.

04/11/2018 - 21:27

కవిత్రయ మహాభారతం లేని తెలుగు సంప్రదాయ కవిత్వం లేనట్లుగానే, తిక్కన గారు లేని తెలుగు భారతమూ లేదు. మహాభారతంలోని పద్దెనిమిది పర్వాల్లో, పదిహేనింటిని ఆయన ఒక్క చేత్తో నిర్వహించాడన్న వాస్తవం ఒక్కటి చాలదూ, తిక్కన ప్రాధాన్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి? ఒక్క భారతంలోనే తిక్కన పదహారు - పదిహేడు వేల పద్యాలను చెప్పారు.

04/10/2018 - 21:56

తెలుగు మహాభారతాన్ని ‘కవిత్రయ మహాభారత’మనడం కద్దు. కానీ, అందులో ఆరింట అయిదు వంతులు తిక్కన ఒంటిచేత్తో రాసిందే! అలాంటి తిక్కన కొట్టరువు వారింట పుట్టి పెరిగినవాడు. ఆ వంశంలో ఆయన కనీసం మూడో తరం కవి. ఇక, కొట్టరువు వారింటి నట్టరుగు, బుధజనులు కొలువుండే మెట్టరుగు అని ఎవరయినా అంటే దాన్ని కాదనేవారెవరు? తిక్కన తన ‘నిర్వచనోత్తర రామాయణం’లో తాతగారయిన మంత్రి భాస్కరుడి గురించి చెప్పనే చెప్పారు.

Pages