S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

10/23/2019 - 19:33

‘‘శౌనకాదులారా! మొట్టమొదటి వ్యాసుడు పరమేశ్వరుడే! మిగిలిన వ్యాసావతారాలు ఆయన ఆదేశించగా ప్రకటితమైన వివిధ మునులు, ఇరువై ఎనిమిదవ వ్యాసుడు పురుషోత్తముడైన శ్రీహరి అంశతో కృష్ణద్వైపాయనుడు. వ్యాసులందరూ ద్వాపరానా, యోగేశ్వరావతారులందరూ కలియుగానా ఉద్భవిస్తారు.

10/22/2019 - 19:31

10 శివావతారాలు (శతరుద్ర సంహిత)
సూత మహర్షి వివరిస్తున్న శివ పురాణాన్ని తన్మయులై వింటున్న శౌనకాది మునులు ఆయనని ఇలా ప్రార్థించాడు.
‘‘జ్ఞానివీ, వ్యాస శిష్యుడవూ అయిన సూత మునీంద్రా! దయ చేసి మాకు ఆ శంభుడి వివిధ అవతారాలనూ, వాటి వలన ప్రజలకు జరిగిన మేలూ వివరంగా తెలుపమని ప్రార్థిస్తున్నాము.’’

10/21/2019 - 19:59

తులసి లక్ష్మీ అంశురాలిగానూ, శంఖజూడుడు, కృష్ణాంశుడుగానూ జన్మించినా, శాపవశాత్తూ శంఖ చూడుడు లోక కంటకుడై ప్రజలనూ, దేవతలనూ బాధిస్తూండటంతో శివకేశవులు అతడిని వధించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. అమిత భక్తురాలూ, మహా పతివ్రతా అయిన అతని భార్య తులసి శీలాన్ని హరించాల్సి వచ్చింది విష్ణుమూర్తికి. బృంద వలెనే తులసి కూడా మోసపోయి తరువాత ఆయన మోసాన్ని గ్రహించి ఆయనకు పత్నీ వియోగం సంభవిస్తుందని శపించింది.

10/20/2019 - 22:53

నీవు త్రిపురాలకూ వెళ్ళి అక్కడి ప్రజలలో భక్తిని తగ్గించి శృంగారానికి బానిసలయేట్లు చేయి. వేదాలలో లేని ఐహిక విషయాలకు వారు ప్రాముఖ్యత నిచ్చే విధంగా ఆకర్షణీయంగా భాషణాలు చేయి. ఆస్తికులైన ఆ ప్రజలూ, రాజులూ, నాస్తికులూ ధర్మ నిరసనులూ అయేట్లు చేయటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకో. ఆ స్థితిలో వారిని నా సహకారంతో శంకరుడు సంహరిస్తాడు.’’ అని అతనికి విష్ణువు బోధించి పంపాడు.

10/15/2019 - 18:32

భిల్ల దంపతులు
పూర్వం కైలాస పర్వతానికి దగ్గరలోని ఓ అరణ్యంలో ఆహుకుడు, ఆహుకి అనే భిల్ల దంపతులు నివసించేవారు. భర్త తెచ్చిన కందమూలాలూ, పుట్టె తేనె, వెదురు బియ్యమ్ఱుతో శివ పూజలు చేస్తూ మాంసాదులు వండి అతిథి సత్కారాలు చేస్తూండే భిల్లాంగననూ, ఏ పని చేస్తున్నా శివుడినే ధ్యానిస్తూ ఉండే భిల్లుడినీ పార్వతీ పరమేశ్వరులు పరీక్షించదలిచారు.

10/14/2019 - 19:35

మునులారా! తెలియకుండా చేసినా శివరాత్రి వ్రతం ఎంతటి ఫలితాన్నిచ్చిందో చూసారా!’’ అన్నారు సూత మహర్షి. గురుద్రుహుని గాద కూడా శివరాత్రి వ్రత ఫలాన్ని తెలుపుతుంది.
గురుద్రుహుడు / గుహుడి కథ(కోటి రుద్ర సంహిత)

10/13/2019 - 22:11

నీల ‘కం’ధరుడు
దేవ దానవులు అమృతం కోసం క్షీర సముద్రాన్ని చిలుకుతూండగా అంతకంటే ముందు ‘హాలాహలం’ అనబడే విషము ఉద్భవించింది. భుగభుగ పొగలతో, భయంకర విస్ఫోటనలతో ఆ దావానలం నుండి ఆవిర్భవించిన జ్వాలలకి లోకాలు అట్టుడికి పోయి, ఊపిరాడక తల్లడిల్లాయి.
ఆ సమయాన దేవతలు బ్రహ్మతో సహా కైలాసానికి పరువెత్తి వెళ్ళి ఈశ్వరుడిని ప్రార్థించారు.

10/10/2019 - 19:30

కాశీ యాత్ర చేసి అక్కడి విశే్వశ్వరునితో పాటూ అన్నపూర్ణా, విశాలాక్షీ, దండపాణి, డుంటి గణపతి, కాలభైరవ, హనుమద్ ప్రాంగణాలూ దర్శించాలి. మాంధాత అనే చక్రవర్తి ఒకప్పుడు కేదారేశ్వరం నుండి తరలించి తెచ్చిన పదునాలుగు కళలతో అలరారే కేదార లింగమునూ ఇతర ప్రముఖ ఋషివర్యులెందరో ప్రతిష్ఠించిన ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలయాలనూ సందర్శించిన వారికి అడుగడుగుకీ అశ్వమేద యాగ ఫలం సిద్ధిస్తుంది.

10/09/2019 - 18:31

నీవు కాశీలో మరణించే భక్తుల కుడి చెవిలో అవసాన దశలో దానిని ఊదుతూ వారికి ఉత్తమ గతులు సిద్ధింపజేయి’’ అని అతడిని దీవించాడు. బ్రహ్మ హత్యా పాతకాన్ని ఉద్దేశించి,
‘‘ఓ పాతకమా! కాశీకి చేరిన వెంటనే కాలభైరవుడిని వదలిన సూచనగా భస్మాన్ని రాల్చి నీవు వెనువెంటనే ఎక్కడ దుర్మార్గులూ, నాస్తికులూ, జూదరులూ, త్రాగుబోతులూ, కసాయి వాళ్ళూ చరిస్తూ ఉంటారో ఆ స్థానాలకి వెళ్ళి వసించు’’ అని ఆజ్ఞాపించాడు.

10/07/2019 - 19:05

గంగమ్మ అందులోకి ప్రవేశించింది.
అనసూయ సంతోషించి, ‘‘అమ్మా!నేను మళ్ళీ వచ్చేవరకూ నీవిక్కడనే ఉండు తల్లీ!’’ అని ప్రార్థించగా, ఆమె చేసిన తపస్సులోని ఒక మాస ఫలాన్ని తనకు ధారపోస్తే అలాగే ఉంటానన్నది గంగమ్మ తల్లి.
అనసూయ అలాగే చేసి నీటితో కమండలాన్ని నింపుకుని వచ్చి భర్తకు సమర్పించింది. అమృత ప్రాయంగా ఉన్న ఆ జలాన్ని గ్రోలిన అత్రి మహర్షి,

Pages