S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

12/19/2019 - 22:26

రాత్రింబవళ్లు-ఉదయాస్తమయాలు, తూర్పు- పడమర- ఉత్తర- దక్షిణమనే దిక్కులరూపమైన అవధులు లేనివాడా! సంసారమనే అంధకారపటలాల్ని ఛేదించువాడా! నిత్యమూ - అనంతమూ అయిన జ్ఞానంచేత ప్రకాశించువాడా! సూర్యాది గ్రహాలకు మహూన్నతమైన తేజస్సును అనుగ్రహిం చు వాడా! సమస్త బ్రహ్మాండాలను ప్రకాశింపచేయు తొలి తత్త్వమైన నక్షత్రమండలాలను వెలిగింపచేయు చంద్రస్వరూపా ! శ్రీకాళహస్తీశ్వరా !
తృతీయాశ్వాసం

12/18/2019 - 22:17

ఆ విధంగా పాము పెట్టిన బాధను భరింపలేక, ఏ యుపాయం తోచక చివరకు ధైర్యంతో ‘ఇప్పుడు శివసన్నిధిలో నేనా చావక తప్పదు. సర్పం నన్ను చంపక విడువదు. నాకంటె ఈ సర్పం ఘనమైనదా? నాకే దుఃఖమేల? సరిజోదు అయిన వానిని చంపి చావడం జనామోద యోగ్యమైనది కదా! ఈ దక్షిణకైలాస పర్వతమే వధ్యశిలగా చేసి కొంటాను.’ అని తలంచి ఆ ఏనుగు ఈశ్వరాభిముఖంగా నిలిచి నమస్కరించిం ది.

12/17/2019 - 23:09

ఆ రీతిగా శివకేశవులకు భేదంలేదని స్పష్టం చేస్తున్న విధంగా ముందున్న చీకట్లనలుపుతో కూడిన వెనె్నలల తెలుపు సమ్మిళితమై నలుపు తెలుపు కాంతుల్ని లోకమంతట వెదజల్లుతూ చంద్రోదయమయింది.

12/16/2019 - 22:22

ప్రతి దినం తాను చేసే రత్నపూజ శివుని మీద నిలిచియుండక పోవడానే్న చింతిస్తూ రాత్రి శివరాత్రిగా జాగరం చేసింది.

12/15/2019 - 22:39

‘‘కుమ్మరి కొకయేడు సుత్తికి ఒక పెట్టు’’ అన్నట్లుగా నేడు ఈ దీపపుశిఖ చేత అన్ని బూడిదయ్యాయి. అయ్యో! ప్రయాసపడి నేను కట్టిన ఇండ్లన్ని ఈ దీపం కాల్చి వేసింది. దీని మ్రింగి వేస్తాను. అప్పటికి గాని నాకోపం చల్లారదు. నాకిక ఈ జీవితం మీద వ్యామోహమిక చాలు.’ అని ఆ దీపాన్ని ఉద్రేకంతో మ్రింగ బోయింది.

12/13/2019 - 03:19

స్వర్గాది దివ్యలోక పర్యంతం వ్యాపించినది, ఆశ్చర్యకరమైనది అయిన బ్రహ్మమే పిండరూపంలో తన గర్భంలో ఉండి పెరుగుతూ ఉన్న కారణంగా ఆ బ్రహ్మకు గల సర్వగుణాలు తెలుపు రీతిగా ఆ చదువుల తల్లి కొంచెం కూడ సౌఖ్యంలేని సంసార సంబంధమైన శరీరాభిమానాన్ని విడిచి స్వేచ్ఛగా తిరుగగోరుతూ ఉంది. మోక్షసామ్రాజ్య పట్ట్భాషిక్తులై విహరించే యోగసిద్ధులతో కూడి యుండాలని కోరుకుంది.

12/11/2019 - 23:03

బంగారుమాణిక్య రచితమైన హంసల రథాన్ని దిగి బ్రహ్మ తన దేవితో కూడి సువర్ణముఖరీ నదిలో స్నానమాడి ఈశ్వరుని, జ్ఞానప్రసూనాంబను సేవించుకొన్నాడు.

12/11/2019 - 22:50

పిమ్మట వారు ఆకాశ మార్గంలో నిలువకుండ దానిని ఖండిస్తూ అనేక బాణాలను ప్రయోగించాడు.

12/11/2019 - 22:43

అసురులతో ఉగ్రుని యుద్ధము

12/11/2019 - 22:37

తనివితీరని కోరికతో, నవ్వుముఖంతో చిక్కుపడ్డ శృంగారపు కొప్పుతో; చెక్కులపై (బుగ్గలు) కారే చెమటతో, నిట్టూరుపు వాయువేగంతో; వినోదాల చేత ఉప్పొంగే శరీరంతో వాలుచూపులతో బ్రహ్మ ప్రకాశించాడే గాని రతి క్రీడయందు కించిత్తు కూడ తృప్తి పొందలేదు.

Pages