S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

04/24/2017 - 03:16

మనం గుడికి వెళ్లాలనుకొనేటపుడు దారిలోఎవరైనా ముసలినో, ముతకనో, లేక ఆరోగ్యం బాగలేకనో ఏ ఆపదవల్లనో సొమ్మసిల్లిపోవడం మనకంట పడితే మనం పవిత్రంగా భావించిదేవునికి తీసుకొని పోయే నీరునో, లేక ప్రసాదాన్నో, లేక కొబ్బరినీళ్లనో వారికి అందిస్తే అది భగవంతునికి నేరుగా చేరినట్టే అవుతుంది.

04/24/2017 - 03:11

క ష్టాలు తర్వాత సుఖాలు, సుఖాల తరువాత కష్టాలు ఒక చక్రంలాగా దొర్లుతుంటాయి. కుంతీదేవి ఒకసారి కృష్ణుని ‘కృష్ణా! నాకెప్పుడు కష్టాలనే ప్రసాదించు . ఆ వంకతోనైనా నిన్ను సదా స్మరించే భాగ్యం కలుగుతుంది’ అనిప్రార్థించిందట.

04/24/2017 - 03:07

యాత్రాదీపిక -7
మెదక్, పరిసర ఆలయాలు
రచన: పి.ఎస్.ఎమ్. లక్ష్మి
మూల్యం: రూ.50/-లు
ప్రతుల ప్రాప్తిస్థానం

04/16/2017 - 21:43

యత్ర యత్ర రఘునాధ కీర్తనం......... మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం- ఎక్కడ రామ భజన జరుగుతుంటుందో అక్కడ కన్నుల నీరు నింపుకుని మారుతి సాక్షాత్కరిస్తుంటాడు. రామకింకరుడుగా ఆంజనేయుడు సర్వులకు తెలిసినవాడు. వ్యాసులవారు చెప్పిన నవ విధ భక్తుల్లో దాస్య భక్తికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం వాయుపుత్రుడు.

04/16/2017 - 21:46

పెంజీకటి కవ్వల ఎవ్వండే కాకృతి వెలుగు అతని నే సేవింతున్- అన్నాడు పరమ భాగవతోత్తముడు పోతన, భాగవతంలో. ‘‘అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః’’ అన్నది వేదం, అంతటా వ్యాపించిన పరమాత్మ వెలుగును విశదీకరిస్తూ. పంచ భూతములందు, మృగ పక్షులలో, తరులతాదులలో అంతర్లీనంగా భగవంతుడు వెలుగుతున్నాడని అంటారు. మన కట్టెదుట నిరంతరం తన జ్యోతిస్సుతో మనలను ప్రకాశమానులను చేసే భగవానుడే సూర్యభగవానుడు.

04/16/2017 - 21:39

‘పుణ్యపురుషులు పుట్టినప్పుడు పుడమి తల్లి పురిటి నొప్పులతో పులకరిస్తుంది.’
అవతార పురుషుని జీవితంలో ప్రతి అంశమూ ప్రతి ఘటనా, ప్రతి మాటా, పాటా ఎంతో లోతుగా పరిశీలిస్తే గానీ అర్ధం కావు.

04/16/2017 - 21:36

ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనే కాదు ఈ దైనందిన జీవితంలోను కూడా గురువుకు ప్రముఖ స్థానం ఉంది. గురువు లేని విద్య గుడ్డివిద్య అన్నారు. గురువు బోధించనిదే ఏ విద్యకూడా ఒంట బట్టదు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో గురువు ఉన్నత స్థానాలకు దారి చూపెడితే ఈ దైనందిన జీవిక నడపడానికి కూడా గురువే తోడునీడగా నిలుస్తాడు.

04/09/2017 - 21:54

తాను గడ్డిపోచకన్నా తక్కువ అనే భావం కలవాడు, వృక్షంలాగ ఓర్పుగలవాడు, డంబంలేని వాడు, కపటం లేనివాడు, హరిని కీర్తించుటకు యోగ్యుడని, అనుగ్రహ పాత్రుడని, చైతన్య మహాప్రభువు తెలియజేశాడు. భక్తి సామ్రాజ్యం లోనే కాదు ఎవరు ఎక్కడ ఏ విషయంలో చూచినా సరేడంబం లేని వాడు కల్లాకపటం లేనివాడికే భగవంతుని ఆశీస్సులు దొరుకుతాయ. నలుగురికి మంచి చేయాలని చూచేవారికే పదిమంది సాయం అందుతుంది.

04/09/2017 - 21:56

హరియను రెండక్షరములు హరిహించును పాతకంబు అని భాగవతం చెబుతుంది. ‘హరిభజన భినా సుఖశాంతి నహి, హరి నామభినా ఆనంద్ నహీ’ అని సత్యసాయి మాట. ‘హరి, అమృతం పంచింది, దేవతలకు ప్రియమైనది’. పాపాన్ని పరిహరించేదెవరో, ఆయనే హరియని శ్రీరామకృష్ణుల ప్రబోధం. నేటికది సత్యం. హరి త్రిపాపాలను హరిస్తాడు. చైతన్య ప్రభువు హరి నామాన్ని ప్రచారం చేశాడు. ఆయన గొప్ప పండితుడు, అవతార పురుషుడు.

04/02/2017 - 22:07

మూర్త్భీవించిన ధర్మస్వరూపము, సాధుస్వరూపము అంటే రాముని రూపమే! సత్యమంటే రాముడే! నిత్య ధర్మరక్షణే రాముని పరాక్రమం. ఏ యుగంలోనైనా ధర్మస్వరూపానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం శ్రీరాముని రూపం

Pages