S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

09/08/2019 - 22:56

పగబట్టి, భూలోకానికి వచ్చి, పనె్నండు సంవత్సరాలు కాపలాకాచి, చివరికి ఏదో సందు చూసుకొని నలుడిలో ప్రవేశించాడు.
దానికి ఫలితంగా నలుడు తన సోదరుడైన పుష్కరుడితో జూదం ఆడి, జూదపు మత్తులో తన రాజ్యమంతా కోల్పోయి, అడవుల పాలయ్యాడు. దమయంతి మాత్రం, ఎంతచెప్పినా వినకుండా, భర్త వెంట అడవికి నడిచింది.

09/06/2019 - 18:58

దీనిలో వైరుధ్యం ఏమి వుందంటారా?
కలియుగం ఇంకా ప్రవేశించనే ప్రవేశించక ముందు, ఒక మహర్షి వచ్చి ధర్మరాజుకు ఈ కథ చెప్పవలసిన పని ఏమివచ్చింది? అందుకే ఇది వైరుధ్యం అంటున్నాను. దీన్ని తరువాత పరిశీలిద్దాం.

09/05/2019 - 19:42

ఎంత లోతుగా నిక్షేపించాడంటే, మల్లినాథసూరి వంటి సుప్రసిద్ధ వ్యాఖ్యాతలకే అవి పూర్తిగా కొరుకుడు పడలేదు.
ఇటీవలి కాలంలో గుంటూరు శేషేంద్రశర్మగారు అనే తెలుగుకవి ఈ కావ్యాన్ని బాగా పరిశీలించి, ‘‘స్వర్ణహంస’’అనే పేరుతో 1964లో ఒక వ్యాసం ప్రకటించారు. ఈ గుంటూరు వారు శ్రీ విద్యారహస్యవేత్త కావటంవల్ల, వీరికి శ్రీహర్షకావ్యంలోనూ, వ్యాసపురాణంలోనూ కూడా, నలచరిత్ర నిండా శ్రీ విద్యారహస్యాలే కనిపించాయి.

09/04/2019 - 19:45

తదుపరి పుష్కరుడు అచట ఒక నెలరోజులుండి సంతుష్టుడై తన పరివారంతోకూడి తన నగరానికి వెళ్ళిపోయాడు.
నలమహారాజు గొప్ప సైన్యంతోనూ, విశ్వాసపాత్రులైన పరిచారకులతోనూ సూర్యునివలె వెలుగొందాడు. అత్యంత శోభాయమానమైన తన నగరాన్ని ప్రవేశించాడు, నగర ప్రవేశంచేసి ప్రజలందరిని ఊరడింపజేశాడు. పౌరులు, జానపదులు సంతోషంతో పులకించిపోయారు. మంత్రి ప్రముఖులు ప్రజలు వినయంతో అంజలి ఘటించి

09/03/2019 - 19:59

యుద్ధంలో గెలిచినవాడే ఈ సమస్త భూమండలాన్ని వీరపురుషుడిగా ఏలుకొంటాడు.
పుష్కరా! నీవు పాచికలతో జూదానికిగానీ, ధనుస్సును వంచి యుద్ధానికి గానీ, సిద్ధపడుము’’ అని అన్నాడు.
లోగడ పుష్కరుడు నలుని చేతిలో యుద్ధంలో ఓడిపోయాడు. అయితే జూదంలోమాత్రం నలుని ఓడించాడు పుష్కరుడు. అందుచేత పుష్కరుడికి నలుడితో జూదమాడి దమయంతిని గెలుచుకోవాలని ఆశ అంకురించింది. అందువల్ల

08/30/2019 - 20:18

పునస్సమాగమం చెందిన నలదమంతులు చంద్రుడు రోహిణీ కలిసినట్లు ఉండటం చూచి తల్లిదండ్రులు, సఖులూ, అందరూ ఆనందాన్ని పొందారు.
భీమమహారాజు కుండిన నగరంలో అష్టశోభనాలు, దేవాలయాలలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహింపజేశాడు.

08/29/2019 - 19:33

నీ రాకకోసమే నిన్ను వెదకటానికై ప్రీతితో అన్ని దిక్కులకూ బ్రాహ్మణులను పంపించడమూ, నా కథను ఎన్నోచోట్ల చెప్పించడమూ జరిగింది. ఆ బ్రాహ్మణులలో ‘పర్ణాదుడు’అనే బ్రాహ్మణ పండితుడు కోసల రాజ్యానికి వచ్చి ఋతుపర్ణ మహారాజును కలిశాడు. సభలో నా కథను వినిపించాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడు మాట్లాడిన మాటలకు ప్రత్యుత్తరంగా వచ్చిన మాటనుబట్టి నిన్ను గుర్తించాను. మిమ్ములను రక్షించుటకై నాకు తోచినదే ఈ ఊహ! ఈ ఉపాయం!

08/28/2019 - 19:06

దమయంతి చెప్పగానే విన్న తల్లి భీమరాజు అనుమతితో దమయంతి దగ్గరకే బాహుకుని రప్పించింది.
దమయంతిని చూడగానే నలునకు దుఃఖం శోకాలు ఆవరించాయి. కుల స్ర్తియైన దమయంతి అప్పుడు ఆ స్థితిలోఉన్న నలుని చూచి తీవ్రమైన శోకాన్ని పొందింది.

08/27/2019 - 19:30

దమయంతి పాత్ర చిత్రణ మిక్కిలి హృదయంగమమైనది. దమయంతి అతిలోక సుందరి. సౌందర్యంతోపాటు సౌశీల్యం ఆమెలో పెనవేసుకొనిపోయింది. సౌందర్య సౌశీల్యాలేగాక ఆమె తెలివితేటలు నిరుపమానాలు. నలుడు జూదమాడుతుండగానే ఆమె భర్త ఓటమిని ఊహించింది. వెంటనే తన పిల్లలను తన తల్లిదండ్రులవద్దకు విదర్భకు పంపింది. నలుని జూదం ఆపటానికై పౌరులను వెంటబెట్టుకొని వచ్చి ప్రయత్నించింది.

08/26/2019 - 20:06

ఋతుపర్ణుడికోసం అనేక విధాలైన భోజన పదార్థాలను తయారుచేస్తుంటాడు. బాహుకుడు కుండలవైపు చూడగానే అవన్నీ నీటితో నిండిపోతాయి. తరువాత అతడు ఆ నీటితో మాంసాన్ని కడుగుతాడు.
అతడు గడ్డితోకూడిన పిడికిలిని సూర్యునివైపు చూపి వీచితే అచట నిప్పు ఉద్భవించి అతడి వంట పూర్తయ్యేవరకు కట్టెలతో నిమిత్తం లేకుండా ఆరిపోకుండా అట్లే మండుతూ ఉంటుంది. ఆ అద్భుతాన్ని చూచి ఆశ్చర్యపడ్డాను.

Pages