S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

04/25/2019 - 22:43

శ్రీచక్రము, మానవ శరీరం

డా॥ గుడిపాటి వి.ఆర్.ఆర్.ప్రసాద్
9849560014

04/25/2019 - 22:42

రెప్ప వేయడాయె వౌని తన చర్యల నెల్లమాని
పక్షులలో పక్షివోలె- సంచరించెనతని యాత్మ

‘సరసర’మని బిరబిరమన శరమొక్కటి వచ్చెను
బాణము తగిలినదొ లేదొ ప్రాణము
విడె మగ క్రౌంచము

ఆడుపక్షి ఆర్తితోడ అరచిన అరపులు వినబడె
పక్షి భాష దేవుడెరుకు రక్షించగనెవడు?

చచ్చిపడిన పక్షిపైన- చచ్చినటుల పడినది
శవముపైన బడి యేడ్చుచు- శవమైపోయినది.

04/24/2019 - 22:49

పక్షి కదల పక్షిలోని పరమాత్ముని దర్శించును
దర్శించెడి కనులదాగు దర్శకుణ్ణి స్పర్శించును

వేదమ్మే నాదమ్మై- అతని చెవిని మ్రోగెను
నైరూప్యమై రూపమ్మై ఆతని నలరించెను.

ఏమి సృష్టి! ఏమి సృష్టి సృష్టి సేయ పరమాత్ముడె!
ఏమి రచన! ఏమి రచన! రచయితయన పరమాప్తుడె!

కరముతోడ కదలించెనొ? చరణమ్మున తాకెనొ?
కనుల తోడ పరికించెనొ? కావ్యమాయె సృష్టి!

04/24/2019 - 22:44

ప్రస్తుత నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోని నల్లమల్ల అటవీ ప్రాంతంలో ఈ మహాక్షేత్రం కొలువై వున్నది. ఉగాది పర్వదినం గడిచాక వచ్చే మొదటి చైత్ర పౌర్ణమిరోజుకు ముందు రెండు రోజులు, తర్వాతి రెండు రోజులు మొత్తం ఐదురోజులపాటు జరిగే ఈ మహోత్సవం ఎంతో కనువిందు చేస్తుంది. దట్టమైన అడవి కారణంగా అటవీ శాఖ అధికారులు మరియు అడవులలో నివాసముండే చెంచుల సహకారంతో ఏర్పాట్లను చేస్తారు.

04/23/2019 - 19:27

రామా అని పలికితే చాలు ఎన్నో జన్మల నుంచి సంచితంగా వచ్చే పాపమంతా ఒక్క లిప్తకాలంలో దహించి వేయ బడుతుంది. రామ అని పలుక రాని బోయ వాడు మరా అని పలుమార్లు అన్నా పదోసారి రామ అనే శక్తిని అందించింది. లోకంలో ఆదికవిగా నిలబెట్టి ఆచంద్రతా ర్కారము పేరు ఉండేట్టు చేసింది. రామ అన్న శబ్ద మహిమ అది. రామఅన్నా మరా అన్న అంతే శక్తిని కలిగిఉన్న నామం రామనామం.

04/23/2019 - 19:23

నీరమ్ములు పారినట్లు- నీరదములు కదలినట్లు
గాలి సంచరించినట్లు- కదలె నతని మూర్తి

తృణములపై తృణములట్లు- చరణమ్ములు పడెను
అణువులపై అణువులట్లు- అతని తనువు కదలెను

చీమ మడియు దోమ మడియు సంచుకృంద సాగెను
పదిలమ్ముగ పొదమ్ముల కదలించుచు సాగెను

కనులలోని కనుపాపలు చరణమ్ముల జేరినట్లు
ఒడలెల్లను కనులు మొలచి నయనమ్ములె నడచినట్లు

04/22/2019 - 22:43

ఆపై కుశలవులు తమ గురువుగారైన వాల్మీకి గురించీ, ఆయన రామాయణ రచనకు పూనుకున్న విధానం గురించీ, పాడిన పాటని ఇలా ఆడుతూ, పాడుతూ, వినిపించాడు హనుమ.
రచన
(వాల్మీకి మహర్షిచే శ్రీమద్రామాయణ రచన)
మహితాత్ముడు మాగురుండు- మహాయోగి వాల్మీకి
కారణజన్ముండాతడు- రామాయణ రచన చేసె
దారులు గొట్టినవాడే- దారిచ మనకు నిలిచె
దోపిడి చేసినవాడే- హృదయాలను దోచె
‘రామ’యనగ లేకనతడు-

04/22/2019 - 22:26

శ్రీచక్రము, మానవ శరీరం
డా॥ గుడిపాటి వి.ఆర్.ఆర్.ప్రసాద్
9849560014

04/22/2019 - 22:41

‘‘ఏం చేయమంటారు మాతా!’’అంటూ ప్రశ్నించాడు మహర్షి.
‘‘రామాయణ మహాకావ్యాన్ని లిఖించు నాయనా!’’అన్నాడు బ్రహ్మ.
‘‘అది నాకు సాధ్యమవుతుందా స్వామీ?’’
‘‘తప్పకుండా! అదీ నీవల్లే అవుతుంది. శ్రీరామభక్తుడవు నీవు. ఆ పనిని నీవు తప్ప మరొకరు చేయలేరు. ఎక్కడ సత్సంకల్పం ఉంటుందో, అక్కడ దారులు విచ్చుకుంటాయి! గమ్యం తనంతటతానుగా ఎదురొస్తుంది.’’ అంది ఆ మహాతల్లి.
‘‘్ధన్యోస్మి!’’

04/19/2019 - 19:38

నారదుడు- అలా ఆయన రాత్రంతా ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాడు. అందరూ నిద్రించారు. కానీ, ఆయనకు నిద్రపట్టడంలేదు.
ఆశ్రమం బయట, ఉద్యానవనంలో, కుశలశయ్యపై వెల్లకిలా పడుకుని, ఆకసం వంక చూస్తున్నాడు.
అది శరత్పూర్ణిమ, చంద్రుడు వెండి వెలుగుల దారాల్ని వడుకుతున్నాడు. పిండారబోసినట్లుగా ఉంది వెనె్నల.

Pages