S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

03/03/2019 - 23:44

కృష్ణపత్నులు:
నిజమేలే! మీ సాయం శ్లాఘనీయమేలే!
నిజమేలే! మీరబలల పాలిటి దైవమ్మే

కాని పరుల తప్పిదాలె కనంబడును మనకు
మన తప్పులు, మన వీపులు మనకెట్టుల కనబడు?

శ్రీకృష్ణుడు:
ఇది ఏమిటి? నా పైననె నిష్ఠురంపు మాటలు?
ఇది ఏమిటి? నా తప్పిదమున్నతోడ నుడువుడి!

కృష్ణపత్నులు:
ఏమున్నది? మీ గొప్పల మేమెరుంగ బోమె?
ఏమున్నది మీ కథలను మేము చెప్పుకొనమె?

03/03/2019 - 23:41

‘ఓం నమశ్శివాయ’ అనే షడక్షరీ మంత్రమే అన్నిచోట్ల వినిపించేపండుగే శివరాత్రి.ఈ శివరాత్రినాడు శివలింగాన్ని ఉమ్మెత పూలతో పూజిస్తే పుత్రప్రాప్తి, జాజి పూలతో పూజిస్తే వాహన ప్రాప్తి, తుమ్మి పూలతో పూజిస్తే మోక్ష ప్రాప్తి, నందివర్థనంతో పూజిస్తే సౌందర్య ప్రాప్తి, నువ్వుపూలతో పూజిస్తే యవ్వన ప్రాప్తి, గనే్నరు పూలతోపూజిస్తే శత్రునాశనం, శిరీష పుష్పాలతో పూజిస్తే సంతోషం కలుగుతుందని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయ.

03/01/2019 - 19:43

చీకటి చిక్కిన చుక్కలవలె నుండిరి వారలు
పతుల ముందె పరాభవం పడతికి దక్కినది

అడ్డగించలేదెవ్వరు! అరచినారు తప్ప!
ధర్మమంచు నీతియంచు చేసినారు చర్చ

మనిషియె కాడాయె వాడు- ‘మనుధర్మం’ ఏలకు?
‘మనుధర్మం’ మనుజులకే కాదు దానవులకు!

ఒక రణమ్మునే నుండిన మొదలౌ నానాడె!
ఒక చరిత్ర నా చక్రమె లిఖియించును నాడె

02/28/2019 - 20:27

ప్రతులకు
7-8-51, Plot No. . 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 500079
=================================================================

02/28/2019 - 20:24

ఐన దాని నాటందురె? ఆట పేర మోసం!
శకుని కాదు కునిశవలె- చేసె శకుని ద్రోహం!

కారుమబ్బులను బోలుచు పోరినారు వెలుగులతో
కాని జయము అపజయమ్ము- దైవాధీనమ్ము

ఐన నేమి? తుది విజయం పాండవులకె దక్కు
ఎటనుండిన కృష్ణార్జునులటె విజయం దక్కు

వస్త్రాపహరణం
కృష్ణపత్నులు:
అది సరియే అతడోడెను- ఈతని పని యేమిటి?
కోడలనడు ధృతరాష్ట్రుడు- కొడుకులేమొ వదిన యనరు!

02/27/2019 - 19:41

రామభక్తుడైన ఆంజనేయస్వామి వేంకటేశ్వరుని భక్తుడుకూడా. అందుకే వేంకటేశుని ఏడుకొండల్లో ఒకటి అంజనాద్రి అయంది. చిరంజీవి యైన ఆంజనేయుడు ఈ కలియుగంలో తిరుమలలోని శ్రీవేంకటేశ్వరుని శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న సన్నిధి వీధిలో కొలువుతీరి ఉన్నాడు. . ఈ ఆలయంలోని హనుమంతుడు బేడి ఆంజనేయస్వామిగా భక్తులచేత పూజలను అందుకుంటున్నాడు. ఈయనకు ఈ పేరు ఏర్పడటానికి వెనుక ఓ కథ ఒకటి ఉంది.

02/27/2019 - 19:40

శ్రీకృష్ణుడు
ఆక్షేపణ సులభమ్మే- ఆచరణే కష్టం
ఆ స్థితిలో మీరుండిన- ఆ సంగతి తెలియు

అవును నిజం చూచు కంటికటులే అగుపించునులే!
కావడి అందమ్మె కాని కాదు కాదు దాని మోత!

రాజనగా ఎవ్వరోయి? రాజ్యమ్మది ఏమిటోయి?
తలపైనొక ముళ్ళకంప! క్రింద పరికి కంప!

తండ్రి మాట కొరకు గాదె రాముడడవికేగెను
తండ్రి పిదప తండ్రి కాడె అతనికి ధృతరాష్ట్రుడు?

02/27/2019 - 19:37

భరత భూమి కర్మభూమి. కర్మాచరణ పై మక్కువ ఉన్నవారు ఎక్కువగా నే ఉంటారు. భగవంతుడే అన్నింటికీ కారణమనుకుంటూ కర్మను మనచేత చేయంచేవాడు భగవంతుడే అనే కర్మసిద్ధాంతాన్ని నమ్మేవరు ఉన్నారు. చేయాల్సిన పనిని నీవు చేస్తే ఇవ్వవలసిన ఫలితాన్ని నేను ఇస్తాను అని గీతాచార్యుడు చెప్పాడు.

02/26/2019 - 19:38

కాకతీయుల కాలంలో వీరశైవం దేదీప్యమానంగా వెలుగొందినది. వారు ఎన్నో శివాలయాలు కట్టించారు. శివభక్తిపరులై పరమశివుని ఆరాధించి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు అజేయులై పరిపాలించారు. ఈ కొమరవెల్లి గ్రామం వరంగల్ పరిధిలోనే ఉన్నందున అక్కడ శివారాధన ఆలయాలు ఎన్నో వెలిశాయి. వాటిలో ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన మల్లికార్జునస్వామి ఆలయం ప్రసిద్ధమైనది.

02/26/2019 - 19:35

కృష్ణపత్నులు:
ఏమిటి ఈ విచిత్రమ్ము? ఎందులకి తీరు?
ఒక యింటనె పుట్టి పెరిగి- కౌరవ పాండవులు

కలహింతురె ఈ విధాన? కలసియుండ నోపరె?
పోరు తోడ పెరిగి పోరు పౌరుల నశియించరె?

శ్రీకృష్ణుడు:
నిజమేలే! మీరు చెప్పు మాటలు నిజమేలే!
చెప్పుటయే మనవంతు చేయుట వారల వంతు

చంద్రుడొకడే కానీ- చీకటి వెలుగులును రెండు
చంద్రునందె పుట్టిపెరిగి- చంద్రునిలో కలహించును

Pages