S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

అమృత వర్షిణి

03/24/2018 - 21:54

రామాలయం లేని ఊరుగానీ, రామమందిరం లేని వీధిగానీ ఎక్కడా వుండదు. శ్రీమద్రామాయణం ఎవరో ఒక మహారాజు చరిత్రలా వుండి వుంటే ఈపాటికి జనం ఆ కథను ఏనాడో మరిచిపోయి వుండేవారు.
కానీ రామాయణ, భారత భాగవతలు మన జీవితాల్లో ఒక భాగమై స్థిరంగా ఉండిపోవడానికి కారణం వీటిలోని పాత్రల స్వభావాలు.

03/17/2018 - 21:53

కాలం కాలం కాలం
ఇది మానవుడే నవ భావకుడై
గమనించు యింద్రజాలం
మూడు పొరలుగా ముడుచుకుని
సమ్మోహ రహస్యం దాచుకుని
గతమూ భావీ ఒదిగిన దళమే
వర్తమాన కాలం, శుభ వర్తమాన కాలం...
నిన్న నిరాశకు రేపటి ఆశకు
నిండిన రుచుల కటాహం
బతుకు బాటలో నడిచేవారికి
పన్నిన పద్మవ్యూహం..
గిరులు రేకులై విచ్చుకుని - నవ
కువలయమైతే అవని
జన ప్రాణమకరందం కోరే

03/10/2018 - 22:45

ఎప్పుడో 1965 ప్రాంతంలో జరిగిన ఘటన. రోహిణీకార్తి, మిట్టమధ్యాహ్నం. పక్కనే గలగలా గోదావరి వున్నా చల్లదనమనే మాట లేదు.

03/06/2018 - 22:41

‘పాటంటే పదాల పొందిక కాదు.. స్వరాల అల్లిక కాదు...’
పుట్టిన ప్రతి ప్రాణికీ చలనం వున్నట్లు సంగీతంతో ఊపిరి పోసుకున్న ప్రతి పాటకూ ఆత్మ వుంటుంది. అదే లేకపోతే పాటలు యింతమంది హృదయాలను ఎలా పలకరిస్తాయి? కవి గాయకులు కలిస్తేనే సామగాన గీతవౌతుంది. తల్లిదండ్రులను బట్టి పిల్లల రూపాలెలా ఉంటాయో, సంగీతంతో కలిసిన సాహిత్యం కూడా అంతే.

02/24/2018 - 22:29

‘పరలోక సాధనమే మనసా
స్మరలోభ మోహాది పాపులను
స్మరియింపకే - శ్రీరామ భజన ॥
-జననాది రోగ భయాదులచే
జగమందు గల్గు దురాశలచే
తనయాది బాంధవుల భ్రమచే
తగుల నీదు త్యాగరాజ నుతుని భజన ॥
* * *

02/17/2018 - 23:49

మహావైద్యనాథయ్యర్
(1844 - 1893)
తంజావూరుకు సమీపంలోని ‘వాయచెరి’ స్వగ్రామంలో జరిగిన ఆయన గాత్ర సంగీత కచేరీకి సుమారు ఇరవై వేల మంది హాజరై ‘మైకులు’ లేకపోయినా హాయిగా విని ఆనందించారు. అటువంటి దివ్యమైన శారీరం ఆయనది.

02/10/2018 - 23:39

అర్థవంతమైన మాటలు, సారవంతమైన సంగీతంతో కలిస్తేనే నిజమైన సార్థకత.

02/03/2018 - 21:34

త్రికరణ శుద్ధిగ జేసిన పనులకు దైవము మెచ్చును, లోకము మెచ్చును.. అంటాడు తాళ్లపాక అన్నమయ్య.
త్యాగరాజ కీర్తనలకున్న అర్థం తెలిసి పాడితే చాలు. ఆ కీర్తనల్లోని రాగాలు భావంతో పాడేలా చేస్తాయి.
‘అంతా గాయకులే, అంతరంగమున ఆత్మానంద చిన్మూర్తితో పంతాలాడెడు పందెగాడు ఒక్కడూ లేడయ్యా’ అనేవారు, కల్లూరి సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులనే సంగీతజ్ఞుడు.

01/27/2018 - 23:40

‘తెలిసి రామ చింతనతో నామము
సేయవే ఓ మనసా’
తలపులన్ని నిలిపి నిమిషమైన
తారక రూపుని నిజ తత్త్వార్థము
రామాయణ చపలాక్షుల పేరు
కామాదుల పోలు వారు వీరు
రామాయన బ్ర హ్మమునకు పేరు
ఆ మానవ జన నార్తులు దీరు ॥
అర్కమనుచు జిల్లేడునకు పేరు
మర్కట బుద్ధులెట్లు ధీరు
అర్కుడనుచు భాస్కరునకు పేరు
తర్కమనే అంధకారము దీరు ॥
అజమనుచును మే షమునకు పేరు

01/20/2018 - 20:44

మన అరచేతిని చూసుకుంటే అందులో అడ్డదిడ్డంగా ఎన్నో రేఖలుంటాయి. ఒక్క గీత మనం గీయగలమా?
మన కంటికి కనిపించకుండా ఎవ్వరూ వెదికే వీలు లేకుండా గూఢంగా ఎక్కడో వుంటూ, మన తలరాతలు రాస్తున్నాడే! ఆ మహానుభావుడు? ఎంత గొప్ప శిల్పియో చూడండి.
అర్థరహితంగా కనిపించే భగవంతుని చర్యలోనే అనంతమైన విజ్ఞత దాగి వుంది. ఈ సత్యాన్ని ముందుగా మనకంటే తెలుసుకున్న వారినే మనం పూర్తిగా నమ్మేయాలి.

Pages